Co warto wiedzieć o szczupłym łańcuchu dostaw (lean)?

Istnieje wiele strategii zarządzania łańcuchem dostaw, jednak w podstawowym zakresie rozróżnia się model elastyczny (agile) oraz szczupły (lean). Ten pierwszy skupia się na elastyczności, natomiast drugi na wydajności i właśnie o tym ostatnim chcemy Ci dzisiaj opowiedzieć. Sprawdź zatem, na czym polega szczupły łańcuch dostaw i jakie są jego najważniejsze zalety. 

Na czym polega strategia szczupłego łańcucha dostaw?

Określenie szczupłego łańcucha dostaw pochodzi z języka angielskiego – lean supply chain, gdzie słowo „lean” oznacza właśnie „szczupły”. Ta metoda zarządzania często nazywana jest także wydajną, ponieważ jej istotą jest zwiększenie skuteczności całego procesu i przede wszystkim obniżenie jego kosztów. Podstawą jej realizacji jest głównie eliminacja marnotrawstwa pod względem:

  • procesowym,
  • materiałowym,
  • produktowym,
  • czasowym,
  • w zakresie przepływu danych i informacji.

Warto więc zauważyć, że strategia lean ma charakter holistyczny, ponieważ przewiduje kompleksowe działania zwiększające wydajność.

Po raz pierwszy tę metodę zarządzania zastosował koncern samochodowy Toyota niedługo po II wojnie światowej w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej nad firmami ze Stanów Zjednoczonych. Wydajność jest elementem decydującym o konkurencyjności również dzisiaj, dlatego strategia szczupłego łańcucha dostaw wciąż jest wykorzystywana w logistyce.

Metoda ta jednak najlepiej się sprawdza, jeśli popyt jest przewidywalny, a czas dostawy towarów dość długi. Nie zakłada ona szybkiej reakcji na zmiany rynkowe, jak ma to miejsce w przypadku strategii elastycznej, czyli agile. Wbrew pozorom jednak jest ona zorientowana na klienta. Zgodnie z jej założeniami wszelkie działania optymalizacyjne powinny być bowiem ukierunkowane właśnie na zaspokojeniu jego potrzeb.

Metoda lean w praktyce

W praktyce metoda lean polega na nieustannym doskonaleniu wszystkich etapów łańcucha dostaw. Najpierw należy zatem dokonać analizy ich wydajności, a potem sukcesywnie je ulepszać. Przykładowo, na etapie produkcji można w tym celu dążyć do eliminacji odpadów oraz nieefektywnych operacji, które pochłaniają wiele zasobów, a nie przynoszą żadnej wartości dodanej.

Wiele możliwości poprawienia wydajności jest także na etapie magazynowania produktów. Aktualnie w tym celu stosuje się przede wszystkim automatyzację, która obniża koszty pracownicze, pozwala na redukcję błędów, przyspiesza procesy związane z wewnętrznym transportem czy kompletacją towarów, a także zwiększa bezpieczeństwo. Warto wspomnieć też o systemach komputerowych, które ułatwiają zarządzanie stanem magazynowym i pozwalają na redukcję poziomu zapasów, czy też na usprawnienie przepływu towarów.

W poprawie wydajności procesów magazynowych pomagają także nowoczesne systemy przeładunkowe. Najlepszym przykładem są doki wyposażone w rampy hydrauliczne i śluzy uszczelniające. Dzięki tym urządzeniem obsługa aut dostawczych przebiega nie tylko znacznie sprawniej, ale też jest mniej kosztowna, ponieważ obniża ryzyko uszkodzenia ładunków.

Jakie są plusy szczupłego łańcucha dostaw?

Stosowanie szczupłego łańcucha dostaw przynosi wiele pozytywnych efektów. Do najważniejszych plusów tej metody należy zaliczyć m.in.:

  • wzrost wydajności i skuteczności poszczególnych procesów,
  • redukcja kosztów,
  • możliwość zaoferowania niższych cen za towary i ich dostawę,
  • zwiększenie satysfakcji klientów,
  • osiągnięcie przewagi konkurencyjnej.

Warto zauważyć, że choć priorytetem metody lean jest obniżenie kosztów, to środkami do osiągnięcia tego celu są działania poprawiające jakość – produktów, obsługi ładunków, czy też ich transportu. W efekcie zatem zyskuje się coś więcej niż rezultat stricte ekonomiczny. Wyższa jakość przekłada się bowiem na większe zadowolenie klientów, od którego w dużej mierze zależy przecież sukces biznesowy.

Nowoczesne rozwiązania dla magazynów z Prodock

Magazyn jest ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw, dlatego chcąc nim zarządzać metodą lean, powinieneś zadbać o wydajność zachodzących w jego ramach procesów. W ich usprawnieniu pomogą Ci rozwiązania od Prodock, a więc m.in. nowoczesne rampy i systemy przeładunkowe, które efektywnie wspomagają funkcjonowanie magazynów i centrów logistycznych. Skontaktuj się z nami, a przestawimy Ci ich pełną ofertę i dopasujemy produkty do potrzeb Twojej firmy.

Dodaj komentarz