Jak zmniejszyć ryzyko pożaru w magazynie?

systemy-przeladunkowe

Pożary magazynów w Polsce zdarzają się wciąż bardzo często i niemal za każdym razem kończą się ogromnymi zniszczeniami. Głównymi źródłami problemów są specyfika obiektów magazynowych, w których szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia sprzyjają składowane w nich materiały łatwopalne oraz konstrukcje budynków. Sprawdź, jak można temu zaradzić, czyli jak ograniczyć ryzyko pożaru w magazynie!

Zabezpieczenie hali magazynowej

Na tle innych budynków przemysłowych obiekty magazynowe są szczególnie narażone na ryzyko pożaru. Przede wszystkim dlatego, że składowane są w nich duże ilości towarów, które zawierają różne elementy łatwopalne np. z plastiku, drewna czy papieru. Co więcej, dość często są one umieszczone w ciasno ustawionych koło siebie regałach, które znajdują się na jednej, dużej powierzchni.

W takich warunkach ogień rozprzestrzenia się niezwykle szybko i to zarówno w pionie, jak i poziomie, a przy tym powstaje gęsty dym, który utrudnia ewakuację i akcję gaśniczą. Z tego względu pożary w magazynach są niezwykle trudne do opanowania i skutkują poważnymi stratami materialnymi.

Bez wątpienia kluczową kwestią w zakresie ochrony przeciwogniowej w hali magazynowej jest podzielenie jej na mniejsze strefy pożarowe. Każda z nich powinna mieć ognioodporne ściany, sufity i podłogi, a także być oddzielona od pozostałych stref przegrodami przeciwpożarowymi. Dzięki temu po pojawieniu się w jednym z takich obszarów ognia można go szybko odizolować od pozostałej przestrzeni magazynowej i przez to także:

  • zapobiec rozprzestrzenianiu się płomieni,
  • ograniczyć skalę zniszczeń w budynku,
  • zminimalizować straty materialne,
  • przyśpieszyć akcję gaśniczą,
  • ułatwić ewakuację załogi.

Warto wiedzieć, że w Prodock proponujemy nie tylko nowoczesne systemy przeładunkowe do magazynów, ale także przegrody przeciwpożarowe w postaci bram oraz drzwi.

Bramy przeciwpożarowe

Do oddzielenia poszczególnych stref w magazynie polecamy nasze bramy przeciwpożarowe. Są to modele przesuwne, które dostarczamy w dowolnym rozmiarze i o odporności ogniowej od EI30 do EI120. Ich konstrukcja zbudowana jest z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej, dodatkowo wzmocnionej w środku prętami stalowymi. Zewnętrzne powierzchnie skrzydeł obłożone są blachą.

Bramy wyposażamy również w elektrotrzymacze połączone z centralką przeciwpożarową, które w przypadku alarmu automatycznie się zwalniają i zamykają skrzydło. Dodatkowo można w nich umieścić drzwi, które ułatwią ewakuację załogi z zajętego ogniem pomieszczenia.

Drzwi przeciwpożarowe

Kolejnym elementem wspomagającym zabezpieczenie wnętrza hali przed rozprzestrzenianiem się ognia są drzwi przeciwpożarowe. W Prodock dostarczamy je w różnych wariantach pod względem wymiarów, konstrukcji oraz odporności ogniowej (EI30, EI60 i EI120).

Takie przegrody warto zamontować w każdym pomieszczeniu, w którym mogą znajdować się pracownicy i gdzie składowane są materiały łatwopalne. Należy je również właściwie oznaczyć, aby załoga wiedziała, że w razie zagrożenia ogniowego trzeba je zamknąć.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Przegrody przeciwpożarowe należą do tzw. biernych systemów zabezpieczeń. Oprócz tego w magazynie powinny się znaleźć także czynne rodzaje, czyli m.in.:

  • detektory ognia i dymu,
  • dźwiękowe i optyczne alarmy,
  • systemy oddymiania,
  • automatyczne zraszacze,
  • gaśnice i hydranty.

Niezwykle ważne jest również właściwe oznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz miejsc, w których znajdują się urządzenia do radzenia sobie z ogniem. Warto też pamiętać, że najlepszym zabezpieczeniem obiektu przed ryzykiem i tragicznymi skutkami pożaru jest odpowiednie przeszkolenie pracowników, którzy powinni wiedzieć, jak zapobiegać zaprószeniu ognia, a także jak postępować w przypadku pojawienia się zagrożenia.

Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników i magazynu z Prodock!

Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo pracowników i uniknąć strat materialnych z powodu pożaru, skorzystaj z naszych porad i zastosuj sprawdzone sposoby ochrony obiektu przed rozprzestrzenianiem się ognia. Pomoże Ci w tym Prodock, który dostarcza do magazynów nie tylko takie elementy wyposażenia jak rampa przeładunkowa czy fartuch uszczelniający, ale także nowoczesne przegrody przeciwpożarowe. Skontaktuj się z nami, a wybierzemy najlepsze rodzaje dla Twojej firmy.

Dodaj komentarz