Magazynowanie produktów krótkotrwałych — na czym polega metoda FEFO?

Magazynowanie produktów krótkotrwałych generuje większe ryzyko strat. W celu ich ograniczenia najlepiej sprawdza się strategia zarządzania zapasami określana mianem FEFO. Sprawdź, na czym polega ta metoda i jakie są korzyści z jej stosowania. Dowiedz się również, w jaki sposób ją skutecznie wdrożyć w magazynie i jak pomoże Ci w tym Prodock dostarczający systemy przeładunkowe.

Magazynowanie produktów krótkotrwałych i wydajne zarządzanie

Produktami krótkotrwałymi określamy towary, które dość łatwo się psują lub mają określoną datę ważności. Najczęściej więc są to produkty spożywcze lub farmaceutyczne.

Z oczywistych względów magazynowanie tego rodzaju artykułów jest znacznie bardziej wymagające, ponieważ wiąże się z koniecznością zapewnienia im odpowiednich warunków składowania, a dodatkowo wymaga pilnowania, aby przekazać je do transportu we właściwym czasie. Zaniedbania w tym zakresie mogą spowodować obniżenie jakości produktów, a nawet ich całkowitej niezdatności do użycia. Dla magazynu doprowadzenie do takiej sytuacji oznacza więc poważne straty – finansowe i wizerunkowe.

Aby uniknąć powyższych problemów, magazyny zajmujące się składowaniem produktów krótkotrwałych najczęściej stosują strategię zarządzania zapasami FEFO.

Na czym polega metoda FEFO?

Metoda FEFO (ang. first expired, first out) polega na takim zarządzaniu zapasami, aby w pierwszej kolejności magazyn opuszczały zawsze produkty z najkrótszą datą przydatności. Dzięki temu można znacząco ograniczyć liczbę towarów, które się przeterminują, a więc i zredukować spowodowane tym straty finansowe.

Jakie są zalety tej metody?

Wdrożenie metody FEFO w magazynie zajmującym się obsługą produktów krótkotrwałych przynosi szereg korzyści:

  • ogranicza marnotrawstwo produktów i straty finansowe;
  • pozwala na zapewnienie najwyższej jakości dostarczanych towarów;
  • pomaga w przestrzeganiu przepisów np. w zakresie norm, jakie obowiązują w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym;
  • przyśpiesza przepływ towarów w magazynie;
  • poprawia wizerunek firmy, która jest postrzegana jako rzetelny i wiarygodny partner biznesowy.

Jak wdrożyć optymalne zarządzanie produktami krótkotrwałymi?

Jeśli chcesz wdrożyć optymalne zarządzanie produktami krótkotrwałymi FEFO w swojej firmie, musisz zadbać o kilka ważnych kwestii:

  • etykietowanie produktów – każdy z nich musi być oznaczony datą przydatności od momentu przyjęcia do magazynu aż do wysyłki;
  • prowadzenie rejestru towarów – najlepiej za pomocą systemu informatycznego, do którego należy na bieżąco wprowadzać dane kolejnych produktów oraz informacje o terminach ich przyjęcia i wydania;
  • odpowiednie składowanie produktów – konieczne jest tutaj zastosowanie takich systemów składowania, które umożliwią dostępność do każdej jednostki ładunkowej i ułatwią kontrolę nad datami ważności;
  • sprawny system kompletacji – powinna się ona odbywać zgodnie z terminami przydatności i nie powodować opóźnień w realizacji zamówień;
  • system kontroli stanu magazynowego – jest on niezbędny do tego, aby na bieżąco monitorować zapasy oraz aktualizować informacje na ich temat i warto go również zintegrować z rejestrem towarów, oraz systemem zamówień.

Wdrożenie metody FEFO wymaga także odpowiedniego przygotowania samego obiektu magazynowego. Ważny jest wspomniany wyżej system składowania i pod tym kątem sprawdzają się m.in. rzędowe regały paletowe, regały przesuwne, a także sieć różnych przenośników.

Warto też zadbać o miejsca załadunku produktów, w których również może dojść do strat. Najlepiej więc wyposażyć je w kompletne doki przeładunkowe, które dzięki fartuchom uszczelniającym zapewnią właściwą ochronę produktów przed czynnikami zewnętrznymi. W takich dokach zamontowane są też hydrauliczne platformy przeładunkowe, które usprawniają procesy załadowcze i rozładowcze.

Prodock — Twój partner w zarządzaniu magazynem

Wiesz już, na czym polega metoda FEFO? Pomyśl o jej wdrożeniu, jeśli Twoja firma obsługuje produkty krótkotrwałe, ponieważ dzięki niej zmniejszysz koszty prowadzenia działalności. W przystosowaniu magazynu do składowania takich towarów pomoże Ci Prodock, który dostarcza nowoczesne systemy przeładunkowe. Sprawdź już teraz naszą ofertę lub od razu skontaktuj się z nami, abyśmy mogli Ci przedstawić konkretne rozwiązania dla Twojego przedsiębiorstwa.

Dodaj komentarz