Co powinieneś wiedzieć o procesie przyjęcia towaru do magazynu?

 

Przyjęcie towaru do magazynu jest pierwszym i kluczowym etapem całego procesu magazynowania. Jego sprawne przeprowadzenie wpływa bowiem na wydajność obiektu, a więc także na jego wyniki finansowe. Dowiedz się, jak powinno przebiegać prawidłowe przyjmowanie dostaw i w jaki sposób je zoptymalizować, korzystając z nowoczesnych rozwiązań takich jak hydrauliczna rampa rozładunkowa, czy śluza uszczelniająca. 

Przyjęcie towaru do magazynu krok po kroku

Wbrew pozorom przyjęcie towaru do magazynu nie sprowadza się jedynie do wyładowania go z samochodów dostawczych. Jest to dość złożony proces, który powinien być odpowiednio zaplanowany adekwatnie do rodzaju i ilości obsługiwanych ładunków oraz posiadanej infrastruktury.

Najtrudniejsze jest zorganizowanie przyjęć dużej liczby dostaw, ponieważ wymaga to skoordynowania prac ekipy odpowiedzialnej za ten etap magazynowania z czynnościami wykonywanymi przez załogę zajmującą się składowaniem towarów wewnątrz obiektu.

Błędy organizacyjne w tym zakresie będą skutkowały opóźnieniami w realizacji całego łańcucha procesów magazynowania, co przełoży się na obniżenie wydajności całego obiektu. W uniknięciu takich problemów pomaga nie tylko właściwa organizacja procesu, ale także wyposażenie pracowników w nowoczesne urządzenia usprawniające przebieg prac.

Zacznijmy jednak od tego, jak dokładnie przebiega przyjęcie towaru do magazynu.

Rozładunek towarów w dokach

Pierwszą czynnością w ramach przyjęcia towaru do magazynu jest jego rozładunek z aut dostawczych. Odbywa się to w dokach przeładunkowych, czyli specjalnych konstrukcjach, na które składają się najczęściej rampy rozładunkowe oraz rękawy uszczelniające. Proces wyładowania towaru rozpoczyna się od wstępnej weryfikacji dokumentacji (np. listu przewozowego) oraz stanu ładunku. Dopiero potem następuje fizyczny rozładunek towarów oraz przetransportowanie ich z samochodów do wnętrza magazynu z użyciem wózków widłowych.

Awizacja i kontrola jakości

Kolejnymi etapami przyjęcia towarów do magazynu są:

  • awizacja – polega na dokładnej weryfikacji listu awizacyjnego (wystawionego przez dostawcę) i porównania zawartych w nim informacji na temat ładunku ze stanem faktycznym,
  • kontrola jakościowa i ilościowa dostawy – pracownicy magazynu sprawdzają dokładnie ilość towarów oraz ich stan fizyczny pod kątem ewentualnych uszkodzeń (dotyczy to także jakości zabezpieczenia ładunku oraz jego oznaczenia).

W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości należy je udokumentować oraz skontaktować się z klientem w celu uzyskania od niego zgody na przyjęcie towaru. Jeśli wszystko jest w porządku, ładunek może zostać przekazany do składowania.

Dowiedz się, jak zoptymalizować ten proces

Podstawowym sposobem na optymalizację procesu przyjęcia towarów jest korzystanie z oprogramowania typu WMS, które ułatwia zarządzanie operacjami zachodzącymi w całym magazynie. Kolejną ważną kwestią jest dostosowanie obiektu magazynowego do liczby i częstotliwości dostaw oraz rodzaju przyjmowanych ładunków. Należy tutaj zadbać przede wszystkim o odpowiednią liczbę doków przeładunkowych i stref kontrolnych, ale także zapewnienie optymalnych warunków prowadzenia prac rozładunkowych. Pomocne w tym są takie urządzenia jak.:

  • hydrauliczna rampa rozładunkowa– dzięki sterownikowi podnoszącemu automatycznie podest można szybko i precyzyjnie wypoziomować platformę, dostosowując ją do każdego samochodu dostawczego; konstrukcja usprawnia także pracę pod innym względem, ponieważ przez swoją sprężystość skrętną pozostaje stabilna nawet przy nierównomiernym obciążeniu, a więc nie powoduje konieczności korygowania ładunku, co skraca czas jego obsługi i zwiększa bezpieczeństwo,
  • śluza uszczelniająca– jej zadaniem jest ochrona ludzi i towarów przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi podczas rozładunku, dlatego jej zastosowanie usprawnia prace wyładunkowe, a także obniża ryzyko zniszczenia przyjmowanych produktów i ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Postaw na sprawdzone rozwiązania od Prodock!

Już wiesz, jak powinno przebiegać przyjęcie towaru do magazynu i w jaki sposób usprawnić ten proces? Jeśli chcesz zwiększyć wydajność swojego obiektu na tym kluczowym etapie, skontaktuj się z ekspertami Prodock. Chętnie przedstawimy Ci naszą ofertę nowoczesnych urządzeń przeładunkowych i doradzimy, które z nich sprawdzą się w Twojej firmie.

Dodaj komentarz