Nowoczesne rozwiązania w służbie ekologii. Jakie eko korzyści gwarantują fartuchy uszczelniające?

 

W działania wspierające ochronę środowiska naturalnego włączają się już nie tylko aktywiści, politycy, ale także firmy. Wśród nich są także przedsiębiorstwa branży logistycznej, które coraz częściej inwestują w rozwiązania ekologiczne w swoich obiektach magazynowych. Poznaj najważniejsze pomysły na „zielony” magazyn! Przekonaj się, jak dużą rolę w dbaniu o przyrodę odgrywają fartuchy uszczelniające.

 

Wpływ działalności biznesowej na środowisko

Wydawać by się mogło, że magazyny mają stosunkowo niewielki wpływ na środowisko naturalne. Rzeczywiście, o wiele większe oddziaływanie ma branża transportowa albo przetwórcza. Tak naprawdę jednak obiekty magazynowe nie pozostają obojętne dla przyrody, m.in. poprzez generowanie dużej ilości odpadów w postaci np. opakowań. Zużywają też duże ilości energii m.in. do obsługi urządzeń przeładunkowych pracujących zazwyczaj przez całą dobę, oświetlenia hali oraz do utrzymania odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach składowania towarów. Jeżeli szacunkowo wszystkie budynki na świecie generują nawet 40% całkowitej emisji CO2, nietrudno się domyślić, jak duży udział w całym procesie mają hale magazynowe, czy ogromne centra dystrybucyjne.

Podejmowanie działań proekologicznych częściowo wymuszają na firmach przepisy. Same przedsiębiorstwa coraz bardziej zauważają potrzebę zmian. Zachęcają je do tego także względy wizerunkowe i ekonomiczne, ponieważ większość sposobów wspomagających proces ochrony środowiska przekłada się na znaczące obniżenie kosztów.

Zmiana procesów w służbie ekologii

Jednym z głównych priorytetów eko-magazynów jest ograniczenie zużycia energii. Ten cel można osiągnąć przez optymalizację procesów, dzięki której możliwe jest nie tylko usprawnienie pracy, ale także lepsze wykorzystanie przestrzeni.

Ważną rolę odgrywa tutaj automatyzacja, czyli zastosowanie nowoczesnych urządzeń wspierających lub zastępujących pracę ludzi. Przykładem mogą być systemy przeładunkowe, które zwiększają efektywność obsługi towarów na etapie przyjmowania ich do magazynu, czy też roboty transportowe. Pod tym pojęciem kryje się dystrybucja ładunków wewnątrz obiektu, która może być wykonywana przy wyłączonym oświetleniu.

Proekologiczne magazyny inwestują również w nowoczesne systemy segregacji, a także odzyskiwania odpadów – głównie recykling opakowań.

Wyposażenie budynku a ekologia

W celu ograniczenia zużycia energii nowoczesne magazyny stosują specjalne rozwiązania już na etapie wznoszenia hali magazynowej. Polegają one między innymi na:

  • solidnej izolacji ścian i dachu, która ogranicza straty ciepła,
  • montażu paneli fotowoltaicznych oraz systemów rekuperacji,
  • doświetlaniu obiektów naturalnym światłem słonecznym.

Wewnątrz montowane jest oświetlenie bazujące na żarówkach LED, które zużywają nawet 5 razy mniej energii niż ich standardowe odpowiedniki, a więc bezpośrednio przyczyniają się do zmniejszenia emisji CO2 do atmosfery.

Fartuchy uszczelniające sposobem na zmniejszenie zużywanej energii

Dla magazynów największym problemem w ograniczeniu zużycia energii są straty ciepła powstające na etapie przyjmowania i wydawania towarów, podczas ich transportowania między rampą przeładunkową a halą przez bramę przemysłową.

Takie straty ciepła można zredukować do niezbędnego minimum, montując fartuchy uszczelniające. Ich zadaniem jest tworzenie szczelnego płaszcza wokół skrzyni ładunkowej samochodu zadokowanego przy rampie przeładunkowej, która chroni wnętrze budynku przed czynnikami zewnętrznymi takimi jak wiatr czy deszcz.

Znajdująca się w ofercie Prodock śluza uszczelniająca ocieplana lub pneumatyczna jest na tyle szczelna, że zapobiega także wnikaniu do wnętrza budynku chłodnego lub gorącego powietrza, przez co nie jest konieczne zwiększanie mocy urządzeń grzewczych lub klimatyzacji.

Prowadzenie biznesu z myślą o kolejnych pokoleniach

Chcesz, by Twój magazyn był przyjazny dla środowiska naturalnego? Inwestycja w ekologiczne rozwiązania jest wyrazem odpowiedzialności za naszą planetę, a także za przyszłość kolejnych pokoleń. Co ważne, Twojej firmie przyniesie wymierne korzyści już teraz w postaci niższych kosztów działalności oraz poprawy wizerunku. Skontaktuj się z profesjonalistami firmy Prodock – zamów nowoczesny fartuch uszczelniający, który pomoże Ci ograniczyć zużycie energii w magazynie, a także polepszy warunki pracy Twoich pracowników, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo towarów.

Dodaj komentarz