Zapobiegaj przerwaniu łańcucha chłodniczego z Prodock! Poznaj nasze porady

 

Przerwanie łańcucha chłodniczego to problem, który dotyczy jedynie niektórych towarów, lecz rodzi zawsze szereg negatywnych konsekwencji. Niestety najczęściej dochodzi do niego w magazynie na etapie rozładunku i załadunku. Sprawdź, o co dokładnie chodzi i jak skutecznie zapobiec temu zjawisku poprzez zastosowanie urządzeń od Prodock. 

Co to jest łańcuch chłodniczy i jakich branż dotyczy?

Pod pojęciem łańcucha chłodniczego kryje się nic innego jak dostawa towarów w odpowiednio niskiej temperaturze podczas całej drogi od zakładu produkcyjnego aż do finalnego odbiorcy.
Chodzi tutaj o produkty, które muszą być cały czas przechowywane w chłodzie, czyli przede wszystkim:

  • świeże artykuły spożywcze takie jak owoce, warzywa, mięso, ryby, wędliny, nabiał itp.,
  • mrożonki – np. mrożone warzywa, lody, gotowe dania,
  • leki i wyroby medyczne.

W zależności od rodzaju powyższe towary należy przechowywać albo w chłodniach zapewniających temperaturę do +1oC, albo w mroźniach, w których wnętrze schłodzone jest do nawet -20oC.

Przepisy prawa obowiązujące w Polsce i UE

Konieczność utrzymywania w niskiej temperaturze niektórych towarów podczas całego łańcucha ich dostawy narzucają przepisy obowiązujące w Polsce oraz całej Unii Europejskiej. Dotyczy to głównie artykułów żywnościowych oraz farmaceutyków, dla których wymagania w tym zakresie znajdują się między innymi w takich aktach prawnych jak:

  • Rozporządzenie nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie higieny środków spożywczych,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wymagań sanitarnych dotyczących środków transportu żywności,
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Co ważne, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania i transportu ww. produktów jest obowiązkiem każdego podmiotu uczestniczącego w łańcuchu dostaw, a więc także magazynu.

platforma przeładunkowa

Dlaczego utrzymanie ciągłości łańcucha jest takie ważne?

Utrzymanie ciągłości łańcucha chłodniczego w przypadku dostaw wymienionych wyżej towarów jest niezwykle ważne, ponieważ gwarantuje zachowanie ich specyficznych właściwości. Jeśli chodzi o artykuły spożywcze, choćby chwilowe podniesienie temperatury powyżej wymaganej w strefie ich przechowywania lub transportu najczęściej skutkuje przyśpieszeniem procesu ich psucia się ze względu na rozwój bakterii. Z kolei niektóre farmaceutyki w podwyższonej temperaturze tracą swoje właściwości lecznicze lub stają się toksyczne.

Już sam fakt niezachowania ciągłości łańcucha dostaw ww. towarów może spowodować, że nie będą mogły być one dopuszczone do obrotu. Podmiot, który dopuści się takiego zaniedbania, zazwyczaj ponosi za to nie tylko konsekwencje finansowe, ale nierzadko też musi pogodzić się z utratą kontraktu oraz wizerunku.

Rozładunek i załadunek — kluczowe momenty procesu

Do przerwania łańcucha chłodniczego najczęściej dochodzi w momencie rozładunku i załadunku towarów. Newralgiczny jest krótki odcinek między skrzynią ładunkową auta a magazynem, na którym odbywa się transport produktów. Platformy przeładunkowe znajdują się bowiem na zewnątrz budynku, a więc panują na nich bardzo różne warunki w zależności od pory roku i pogody.

Magazyny obsługujące ładunki wymagające ciągłości łańcucha chłodniczego muszą zatem zastosować rozwiązania, które zminimalizują na tym odcinku ryzyko podniesienia temperatury. Są to przede wszystkim specjalne śluzy uszczelniające, które tworzą między autem a bramą magazynową rodzaj szczelnego tunelu. Podczas prac przeładunkowych jest on w stanie utrzymać niską temperaturę pochodzącą z chłodni auta i wnętrza magazynu, nawet jeśli na zewnątrz jest ona wyższa.

Najlepszym rozwiązaniem dla magazynów obsługujących ładunki wrażliwe na ciepło są domki przeładunkowe. Są to bowiem kompletnie zabudowane i wyposażone w dodatkową izolację konstrukcje, w których można utrzymać chłodnicze warunki nawet podczas upałów.

Poznaj rozwiązania od Prodock!

Jeśli Twój magazyn zajmuje się obsługą dostaw produktów wymagających przechowywania w niskiej temperaturze, zadbaj o to, by nie doszło w nim do przerwania łańcucha chłodniczego. Sprawdź ofertę Prodock, w której znajdziesz rozwiązania eliminujące takie ryzyko, czyli np. śluzy uszczelniające. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, które z nich będą najlepsze dla Twojej firmy.

Dodaj komentarz