Dekonsolidacja ładunku — na czym polega i jakie ma znaczenie dla magazynu?

Dla magazynu dekonsolidacja ładunku oznacza dodatkową pracę w strefie przeładunkowej. Coraz częściej jest ona jednak konieczna, ponieważ konsolidowanie mniejszych przesyłek stało się dzisiaj jednym ze sposobów na optymalizację kosztów transportowych. Sprawdź, na czym polega dekonsolidacja ładunków i jak się ją w praktyce przeprowadza na terenie magazynu.

Dekonsolidacja ładunku w kilku słowach

Pojęcie dekonsolidacji ładunku odnosi się bezpośrednio do procesu konsolidacji, a dokładnie jest jego odwrotnością. Konsolidacja polega na połączeniu drobnych przesyłek w jeden większy element, natomiast dekonsolidacja na ich ponownym rozdzieleniu.

Nietrudno się domyślić, że do zgrupowania niewielkich przesyłek dochodzi na etapie przygotowania ich do transportu. Zazwyczaj pochodzą one od różnych dostawców, ale łączy się je w większy ładunek, aby można je było wysłać jednym samochodem lub kontenerem. Dzięki temu można optymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową, a więc i obniżyć koszty dostawy.

Do dekonsolidacji takiego ładunku dochodzi natomiast najczęściej w tzw. magazynie przeładunkowym. Poszczególne przesyłki drobnicowe są tutaj ponownie rozdzielane, a następnie wysyłane do końcowych odbiorców.

Plusy dekonsolidacji ładunku

Choć konsolidacja i dekonsolidacja ładunku wiąże się z koniecznością dokonania dodatkowych czynności, w istocie przynosi wiele korzyści. Do najważniejszych jej zalet należy zaliczyć:

  • efektywne wykorzystanie przestrzeni ładunkowej;
  • obniżenie kosztów transportu drobnych przesyłek;
  • zwiększenie możliwości logistycznych firmy;
  • lepsza kontrola nad przesyłkami dzięki dodatkowej weryfikacji, jaka odbywa się podczas ich rozdzielania.

W istocie ten system przewozu drobnych paczek może też znacząco usprawnić ich transport, o ile jest dobrze zorganizowany. Kluczową w tym rolę odgrywa tutaj magazyn, w którym odbywa się proces dekonsolidacji.

Jak wygląda proces dokonsolidacji ładunków magazynowych?

Proces dekonsolidacji ładunków odbywa się zaraz po ich przyjęciu do magazynu, a więc najczęściej w strefie, gdzie znajduje się rampa rozładunkowa. Po wyładowaniu palet z samochodu dostawczego pracownicy dokonują więc najpierw wydzielenia z nich poszczególnych przesyłek. Następnie segregują je jako odrębne jednostki asortymentowe w celu ich odpowiedniego umieszczenia w strefie składowania, a potem przygotowania do dalszego transportu.

Istotnym elementem całego tego procesu jest weryfikacja listów przewozowych. To dzięki nim możliwe jest przyporządkowanie wszystkich pojedynczych przesyłek do właściwych odbiorców, a więc także zarejestrowanie w systemie magazynowym danych na temat ich kolejnych etapów dostawy.

Warto tu zauważyć, że do przeprowadzenia procesu dekonsolidacji ładunków trzeba odpowiednio przystosować magazyn. Przede wszystkim należy w nim wdrożyć system WMS, który jest niezbędny do efektywnego zarządzania przesyłkami. Ponadto potrzebne są platformy przeładunkowe, które umożliwią dokonanie wszystkich prac związanych z rozdzieleniem ładunków i przekazaniem ich do strefy składowania.

Kiedy sprawdza się ta metoda?

Metoda konsolidacji i potem dekonsolidacji ładunku sprawdza się przede wszystkim w transporcie drobnicowym, a więc obejmującym niewielkie ilości towaru lub wręcz pojedyncze przesyłki o małych gabarytach. Dla takich ładunków nie opłaca się wynajmować całego kontenera, a nawet auta dostawczego. Lepiej w jednym transporcie połączyć wiele takich pakunków i wysłać je do wspólnego punktu przeładunkowego, gdzie zostaną rozdzielone i wysłane do finalnych odbiorców.

W praktyce metoda ta wykorzystywana jest choćby w branży e-commerce. Najczęściej jednak stosuje się ją na długich trasach, a więc np. w transporcie intermodalnym, gdy do Polski trafiają najpierw drogą morską kontenery z ładunkami drobnicowymi, a potem po ich dekonsolidacji transportuje się je samochodami do kolejnych punktów na terenie kraju.

Więcej o zarządzaniu magazynem na naszym blogu!

Chcesz dowiedzieć się więcej o zarządzaniu magazynem oraz najnowszych metodach dostaw towarów? Śledź zatem na bieżąco nasz blog, na którym regularnie publikujemy ciekawe artykuły. Zachęcamy Cię także do kontaktu z Prodock. Nasi eksperci chętnie Ci wyjaśnią, jak działają dostarczane przez nas systemy przeładunkowe oraz dlaczego warto je zamontować w nowoczesnym magazynie.

Dodaj komentarz