Zapas sezonowy a zapas cykliczny – jakie są różnice?

Właściwe zarządzanie zapasami w magazynie powinno zapewnić ciągłość procesów produkcyjnych lub dystrybucyjnych w firmie. Innymi słowy, należy utrzymywać na stanie taką ilość produktów lub towarów, aby bez problemu zaspokajały bieżący popyt. W tym kontekście kluczową rolę odgrywa nie tylko zapas cykliczny, ale też ten sezonowy. Sprawdź, jaką każdy z nich pełni funkcję oraz poznaj najważniejsze różnice między nimi.

Jaka jest różnica między zapasem sezonowym a zapasem cyklicznym?

Zacznijmy od przypomnienia, czym w ogóle są zapasy magazynowe. Zgodnie z definicją jest to ogół wszystkich produktów, materiałów lub towarów, jakie się przechowuje w magazynie w celu wykorzystania ich w procesie produkcyjnym lub dystrybucyjnym.

Do najważniejszych rodzajów takich zapasów należą te cykliczne oraz sezonowe. Różnica między nimi dotyczy momentu ich wykorzystania – zapas cykliczny przeznaczony jest na zaspokojenie bieżącego popytu, natomiast ten sezonowy ma co do zasady pokrywać wyłącznie wzmożone zapotrzebowanie na towary, występujące w pewnych okresach roku.

Kiedy mówimy o zapasie cyklicznym?

W praktyce zapas cykliczny jest najważniejszy, ponieważ ma umożliwiać firmie realizację wszystkich standardowych i bieżących zamówień w określonym przedziale czasowym. Właśnie dlatego nazywa się go także obrotowym lub rotującym.

Nietrudno się domyślić, że właściwe określenie wielkości zapasu obrotowego ma ogromne znaczenie. Jeśli bowiem będzie on zbyt duży, może niepotrzebnie zwiększyć koszty związane ze składowaniem towarów. Z kolei gdy określi się go na zbyt niskim poziomie, firma nie będzie w stanie zaspokoić bieżącego popytu, przez może stracić klientów i konkurencyjność na rynku.

Średnią wartość zapasu cyklicznego określa się więc na podstawie liczby i wielkości przyjętych dostaw w danym okresie. Ogólnie przyjmuje się, że jeśli są one równomierne, średni poziom zapasu rotującego powinien być równy połowie średniej wielkości dostawy w określonym przedziale czasowym.

Czym cechuje się zapas sezonowy?

Jak sama nazwa wskazuje, zapas sezonowy ma zaspokajać wzmożony popyt występujący tylko w określonych okresach w ciągu roku i dotyczący zazwyczaj określonych rodzajów towarów. Przykładowo, jesienią rośnie zapotrzebowanie na artykuły szkolne, a w okresie świątecznym na ozdoby i prezenty.

Zapas sezonowy ma zatem za zadanie zapewnić płynność dostaw w okresie zwiększonej ilości zamówień. Co ważne, powinien być on tworzony na podstawie przewidywanych zmian zapotrzebowania na towary, a nie „na wszelki wypadek”. W razie wystąpienia nieoczekiwanego wzrostu popytu firma powinna tworzyć tzw. zapas bezpieczeństwa.

Jak zarządzać zapasem sezonowym?

Istotą zarządzania zapasem sezonowym jest zgromadzenie określonego asortymentu produktów jeszcze przed rozpoczęciem okresu zwiększonego popytu, a potem jego utrzymanie aż do jego zakończenia. Wymaga to pojęcia szeregu ważnych działań m.in.:

  • pracy analitycznej mającej na celu identyfikację terminu szczytu sezonu oraz oszacowanie ilości towarów potrzebnej do zaspokojenia wzmożonego popytu;
  • rezerwacji produktów u dostawców z odpowiednim wyprzedzeniem;
  • wyznaczenia przestrzeni magazynowej na dodatkową partię towarów;
  • przygotowania strefy rozładunkowej do obsługi dodatkowych ładunków – potrzebne mogą być do tego np. dodatkowe platformy przeładunkowe.

Prace związane z zarządzaniem zapasem sezonowym muszą więc w dużej mierze skupiać się na okresowym zwiększeniu wydajności magazynu.

Jakie znaczenie mają zapasy dla zarządzania stanem magazynowym?

Dla zarządzania stanem magazynowym znaczenie mają zarówno zapasy cykliczne, jak i te sezonowe. Ważne jest, aby utrzymywać je na odpowiednim poziomie, a więc dostosowywać do wielkości bieżących i okresowo zwiększonych zamówień. Dzięki temu można liczyć na szereg korzyści m.in.:

  • zoptymalizować koszty składowania;
  • poprawić wydajność procesów logistycznych;
  • zwiększyć konkurencyjność firmy na rynku.

Prodock – nowoczesne rozwiązania dla magazynów

W zarządzaniu zapasami ważną rolę odgrywają systemy przeładunkowe. To od nich zależy w dużej mierze przepustowość magazynu. Jeśli więc chcesz ją poprawić w swojej firmie, rozważ zwiększenie liczby stanowisk rozładowczych, a także ich wyposażenie w takie urządzenia jak np. hydraulicznie podnoszona rampa rozładunkowa. Skontaktuj się z Prodock, a wyjaśnimy Ci, jak ona działa i dlaczego może pomóc w usprawnieniu procesów magazynowych.

Dodaj komentarz