Poznaj najważniejsze zasady BHP w magazynie wysokiego składowania

W Polsce coraz więcej firm decyduje się na budowę magazynu wysokiego składowania, ponieważ pozwala on na maksymalne wykorzystanie przestrzeni, co przekłada się też na niższe koszty eksploatacji obiektu. Jego obsługa jest jednak trudniejsza i niebezpieczniejsza, dlatego wymaga ścisłego przestrzegania zasad BHP. Sprawdź, na czym one polegają!

Podstawowe zasady BHP w każdym magazynie

Wszystkie magazyny uważa się za wyjątkowo niebezpieczne obiekty, ponieważ występuje w nich wysokie ryzyko różnych wypadków. Wiąże się to m.in. z dużą masą obsługiwanych w nich ładunków, czy też z wykorzystywaniem różnych konstrukcji i urządzeń do ich transportu, czy też przechowywania. Właśnie dlatego przepisy BHP obejmują wiele wytycznych dotyczących stricte obiektów magazynowych. Znaleźć je można w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zmianami).

Czym jest magazyn wysokiego składowania

Pojęcie magazynu wysokiego składowania nie jest precyzyjnie wyjaśnione w żadnych przepisach ani normach. W branży logistycznej nazywa się jednak nim każdy obiekt, w którym systemy regałowe osiągają wysokość co najmniej 7,2 m. W praktyce są to zatem bardzo wysokie budynki, które jednocześnie odznaczają się stosunkowo niewielką powierzchnią zabudowy. Główną ideą ich wznoszenia jest bowiem maksymalne wykorzystanie kubatury budynku jako przestrzeni do przechowywania, a nie ich metrażu podłogi. Dzięki temu można je budować nawet na niewielkich działkach, bez szkody dla ich wydajności.

Aby magazyn wysokiego składowania spełniał swoje funkcje, czyli pozwalał na składowanie dużej ilości towarów na jednym metrze kwadratowym, musi być wyposażony w wielokondygnacyjne regały sięgające sufitu. Z oczywistych względów obsługa takich konstrukcji jest więc nie tylko trudniejsza, ale też niebezpieczniejsza niż w standardowych obiektach.

Jakie zagrożenia są możliwe w magazynach wysokiego składowania?

Ze względu na swoją specyfikę magazyny wysokiego składowania generują wiele zagrożeń. Zaliczyć do nich można między innymi następujące ryzyka:

  • przeciążenia regału, które może skutkować jej załamaniem się lub przewróceniem,
  • osłabianie i naruszenie konstrukcji regału poprzez regularne uderzanie w jakąś jego część, np. w czasie manewrowania wózkami transportowymi,
  • upadku towaru z dużej wysokości – zarówno podczas jego umieszczania na półkach, jak i w wyniku nieprawidłowego sposobu jego ułożenia,
  • trudności w opanowaniu ognia rozprzestrzeniającego się w obrębie systemów regałowych.

Jakich zasad należy bezwzględnie przestrzegać?

Należy mieć świadomość, że obowiązujące w Polsce przepisy BHP dotyczą ogólnie wszystkich rodzajów magazynów. Są one jednak na tyle uniwersalne, że ich przestrzeganie podnosi bezpieczeństwo także w obiektach wysokiego składowania. W szczególności znaczenie mają tutaj przepisy znajdujące się we wspomnianym wyżej rozporządzeniu od § 68 aż do 70, które mówią między innymi o konieczności:

  • właściwego określania dla składowanych materiałów sposobu ich układania oraz dopuszczalnej wysokości ich przechowywania,
  • pilnowania, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia regałów,
  • zastosowania regałów o odpowiednio wytrzymałej i stabilnej konstrukcji,
  • zabezpieczenia systemów regałowych przed ich przewróceniem się,
  • zachowania odstępów między regałami umożliwiających bezpieczne operowanie środkami transportu i ładunkami.

Zgodnie z przepisami BHP w magazynie wysokiego składowania powinno się także stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, czyli np. kaski chroniące pracowników przed uderzeniem w głowę przez spadające przedmioty z dużej wysokości. Należy też pamiętać o konieczności właściwego wytyczenia dróg ewakuacyjnych oraz wdrożenia skutecznego systemu ochrony przeciwogniowej, obejmującego m.in. odpowiednio rozlokowane przegrody przeciwpożarowe.

Prodock – oferujemy rozwiązania dla magazynów

Wiesz już, jakich zasad BHP należy przestrzegać w magazynie wysokiego składowania? Pamiętaj, że wiele pomagających w tym zakresie rozwiązań znajdziesz w ofercie Prodock. Obejmuje ona także systemy usprawniające pracę w obiektach magazynowych np. nowoczesne systemy przeładunkowe. Skontaktuj się z nami, a podpowiemy, które elementy naszej oferty sprawdzą się w Twojej firmie.

Dodaj komentarz