Dowiedz się, czym jest magazyn konsolidacyjny i jaką pełni rolę w logistyce

W Polsce powstaje coraz więcej magazynów konsolidacyjnych, ponieważ są one niezastąpione m.in. w obsłudze stale rozwijającego się e-handlu. Rolą takich obiektów jest bowiem nie tylko składowanie towarów, ale także ich grupowanie w zbiorcze przesyłki do dalszego transportu, co znacznie usprawnia ich dostawę. Sprawdź, jak działa magazyn konsolidacyjny i jakie pełni funkcje w logistyce.

Co charakteryzuje magazyny konsolidacyjne?

Słowo konsolidacja znane jest głównie z nomenklatury bankowej, gdzie używa się go do określenia procesu, polegającego na połączeniu kilku kredytów w jedno, nowe zobowiązanie. Poprzez analogię można więc się domyślić, czym jest magazyn konsolidacyjny. Jest to bowiem nic innego jaj obiekt, w którym łączy się towary dostarczone od różnych dostawców w większe ładunki, przeznaczone do wspólnego transportu np. do tego samego miasta lub konkretnego odbiorcy.

W odróżnieniu od standardowych magazynów ten konsolidacyjny świadczy zatem dodatkowe usługi. Nie tylko bowiem zajmuje się składowaniem towarów, ale także ich sortowaniem i kompletacją.

Proces konsolidacyjny podzielony na etapy

Cały proces konsolidacyjny w omawianym magazynie podzielony jest na następujące etapy:

 1. Przyjęcie towarów od różnych dostawców, które najpierw należy wyładować z tirów na mostki przeładunkowe.
 2. Przekazanie przesyłek do strefy tymczasowego składowania.
 3. Sortowanie paczek i odpowiednie rozmieszczenie w strefie składowania np. według terminów i kierunków wysyłki.
 4. Kompletacja zamówień – pojedyncze paczki są grupowane do wspólnego transportu i sporządzana jest dokumentacja opisująca szczegółowo poszczególne jednostki.
 5. Pakowanie i formowanie palet lub skrzyń przeznaczonych do wysyłki.
 6. Załadowanie przygotowanych ładunków do ciężarówek.

Plusy tego rodzaju magazynów

Z racji pełnionych funkcji magazyny konsolidacyjne odgrywają dzisiaj ważną rolę przede wszystkim w obsłudze branży e-commerce. Wiąże się ona bowiem z koniecznością dostarczania ogromnej ilości przesyłek pochodzących od różnych dostawców do odbiorców rozproszonych po całym kraju. Najlepszym na to sposobem jest właśnie łączenie takich paczek w większe ładunki i potem wysyłanie ich w konkretne miejsca docelowe jednym środkiem transportu. Dzięki temu można bowiem:

 • usystematyzować i przyśpieszyć dostawy towarów,
 • maksymalnie wykorzystać przestrzeń ładunkową pojazdów,
 • zmniejszyć koszty dostaw.

Korzystanie z usług magazynów konsolidacyjnych pomaga więc dzisiaj firmom z branży e-commerce zwiększać swoją konkurencyjność na rynku. Dzięki nim mają bowiem możliwość proponowania klientom bardzo niskich kosztów dostawy zamówionych towarów, a także zapewniania im coraz krótszego czasu oczekiwania na ich dostarczenie.

Automatyzacja magazynów konsolidacyjnych

Jednym z największych wyzwań współczesnej logistyki, zwłaszcza w e-commerce, jest usprawnienie łańcucha dostaw. Procesy konsolidacyjne w magazynach bardzo w tym pomagają, szczególnie jeśli są zautomatyzowane. Automatyzacja w ich przypadku jest w zasadzie niezbędna, zważywszy choćby na dużą ilość obsługiwanych ładunków. Do najczęstszych rozwiązań stosowanych w tego rodzaju obiektach należą więc między innymi:

 • w strefie załadunku i rozładunku – platformy przeładunkowe z hydraulicznie podnoszoną wargą, które przyśpieszają proces obsługi ciężarówek, czy też śluzy uszczelniające, które ułatwiają pracę podczas niekorzystnych warunków pogodowych;
 • w strefie składowania – m.in. automatyczne systemy składowania elementów drobnych oraz regały satelitarne przeznaczone do obsługi dużej ilości szybko rotujących towarów;
 • w strefie konsolidacji – np. przenośniki rolkowe i pojemnikowe, sortery, regały kompletacyjne.

Oprócz tego w magazynie konsolidacyjnym ważną rolę odgrywa oprogramowanie komputerowe. Dzięki niemu łatwiej bowiem zaplanować i zsynchronizować zadania, kontrolować zapasy, czy też sporządzać dokumentację.

Usprawnij proces magazynowy

Jeśli planujesz budowę magazynu konsolidacyjnego, koniecznie zadbaj o jego wyposażenie w urządzenia, które pomogą usprawnić realizowane w nim procesy. Do strefy przeładunkowej polecamy Ci rozwiązania od Prodock, takie jak śluza uszczelniająca, czy też automatycznie podnoszona rampa rozładowcza. Skontaktuj się z nami, a wyjaśnimy Ci ich działanie oraz korzyści z ich montażu.

Dodaj komentarz