Oznakowanie posadzki w magazynach — sprawdź, jak zrobić to prawidłowo

Oznakowanie posadzki w magazynie ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa w obiekcie i dlatego jest wymagane przez przepisy. Jednak aby spełniało ono swoje zadanie, należy wiedzieć, jak prawidłowo je wykonać. Sprawdź, jakie są wymagania w tym zakresie i jakie metody znakowania podłogi w magazynie stosuje się dzisiaj najczęściej.

W jakim celu oznakuje się posadzkę w magazynie?

Głównym celem stosowania oznakowania w magazynie jest zapewnienie bezpieczeństwa. W obiekcie tego typu występuje bowiem wysokie ryzyko wypadków ze względu na stosowanie w nich różnych urządzeń mechanicznych, a także z uwagi na obsługiwanie za ich pomocą niekiedy bardzo ciężkich ładunków.

Zgodnie z przepisami oznakować w magazynie należy przede wszystkim miejsca, w których występują zagrożenia dla pracowników. Mówi o tym choćby paragraf 5 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 20 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczność oznakowania posadzki w takich miejscach narzuca natomiast dyrektywa Unii Europejskiej 92/58/EWG, której przepisy obowiązują także na terenie Polski.

Jakie strefy magazynowe wymagają oznakowania?

Odpowiedniego oznakowania poziomego w magazynie wymaga wiele stref. Najczęściej jednak stosuje się je w celu wyznaczenia:

  • ciągów komunikacyjnych dla pieszych,
  • tras transportowych dla pojazdów mechanicznych,
  • dróg ewakuacyjnych,
  • miejsc stwarzających zagrożenie dla ludzi takich jak m.in. strefa składowania towarów, gdzie występuje ryzyko upadku przedmiotów z wysokości, czy też platforma przeładunkowa, w którą może np. uderzyć samochód ciężarowy.

Oznaczenia na posadzce w magazynie mogą mieć zatem nie tylko charakter ostrzegawczy, ale też informacyjny.

Metody znakowania posadzki

Zgodnie z przepisami oznaczenia na posadzce magazynowej powinny być dobrze widoczne, czytelne i zrozumiałe dla pracowników. Właśnie dlatego najczęściej przypominają one znaki, jakie są stosowane na drogach publicznych służących do transportu kołowego. Przybierają one zatem postać linii lub symboli typu „stop”, „ustąp pierwszeństwa”, czy też „zakaz wjazdu”. Na posadzce magazynu można je umieścić w trojaki sposób:

  • za pomocą farby – z użyciem malowarki natryskowej maluje się głównie pasy wyznaczające ciągi komunikacyjne;
  • poprzez naklejanie taśm i znaczników podłogowych – taśmy wykorzystuje się do wyznaczania dróg transportowych i miejsc niebezpiecznych, natomiast znaczniki mają formę naklejek przypominających np. znaki STOP, czy strzałki określające kierunek;
  • z użyciem rzutników LED – jest to nowoczesna forma oznakowania poziomego, która polega na wyświetlaniu znaczników na posadzce, a więc pozwala na dużą elastyczność pod kątem ewentualnych zmian w przestrzeni obiektu.

Najtrwalszym sposobem wykonania oznakowania posadzki w magazynie jest ich umieszczenie we wgłębieniu wydrążonym w betonie za pomocą specjalnej farby żywicznej epoksydowej. Rozwiązanie to warto więc rozważyć w miejscach, gdzie podłoże narażone jest na działanie różnych czynników zewnętrznych. Jest nim np. rampa rozładowcza, gdzie oznaczenia znajdujące się w jej pobliżu mogą ulec szybkiemu starciu pod wpływem niekorzystnych warunków pogodowych.

Wymagania dotyczące oznakowania powierzchni poziomych

Przy wykonywaniu oznakowania powierzchni poziomych w magazynie należy pamiętać, aby spełniały one następujące wymagania:

  • były dobrze widoczne – znaczniki muszą mieć zatem odpowiednią wielkość, a także odróżniać się wyraźną kolorystyką od posadzki;
  • miały odpowiedni kolor – przykładowo, ciągi komunikacyjne powinny być oznaczone na biało lub żółto, a znaki zakazu mieć barwę czerwoną;
  • nie powodowały zagrożeń – do ich wykonania należy użyć materiałów antypoślizgowych.

Ważne jest także odpowiednie zaprojektowanie oznaczeń na posadzce magazynu. Powinny one bowiem nie tylko zwiększać bezpieczeństwo, ale przy okazji pomagać zorganizować przestrzeń oraz zasady poruszania się w obiekcie.

Oznakowany magazyn to bezpieczny magazyn

Wiesz już, jak prawidłowo wykonać oznakowanie posadzki w magazynie? Jeśli jesteś na etapie planowania takiego obiektu, nie zapomnij o tej ważnej kwestii, od której będzie zależało bezpieczeństwo Twoich pracowników. Pamiętaj też, że wpływ na nie mają także odpowiednio dobrane urządzenia np. systemy przeładunkowe. Skontaktuj się z Prodock, a dowiesz się więcej na ten temat od naszych ekspertów.

Dodaj komentarz