W jaki sposób transport intermodalny może usprawnić łańcuch dostaw?

Współczesna logistyka skupia się na usprawnianiu łańcuchów dostaw i ma to szczególne znaczenie w przypadku przewozów towarów na długich trasach. W osiągnięciu tego celu pomocny okazuje się transport intermodalny. Sprawdź, na czym on polega, jakie przynosi korzyści i jaką rolę w jego obsłudze pełnią nowoczesne systemy przeładunkowe.

Na czym polega transport intermodalny?

Pojęcie transportu intermodalnego odnosi się do sposobu przewozu towarów, w którym wykorzystuje się co najmniej dwa różne środki transportu np. kolejowego i drogowego. Właśnie dlatego nazywa się go także transportem kombinowanym. Jego ważną cechą jest jednak to, że transportowany w ten sposób towar na całej trasie znajduje się w jednej jednostce ładunkowej np. kontenerze. Przy zmianie środka transportu nie są zatem konieczne prace przeładunkowe.

Intermodalny sposób przewozu ładunków najczęściej stosowany jest na długich trasach – głównie międzynarodowych i międzykontynentalnych, gdzie np. dostarczenie towaru wyłącznie tirami byłoby niemożliwe lub zbyt czasochłonne. W Europie i Polsce zyskuje on jednak na znaczeniu także ze względu na inne korzyści, związane przede wszystkim z możliwością ograniczenia dzięki niemu transportu drogowego.

Zalety tego rodzaju transportu

Do najważniejszych zalet transportu intermodalnego należy zaliczyć:

  • niższe koszty – oszczędności generuje choćby wykorzystanie kolei, która jest tańsza od transportu drogowego;
  • większe bezpieczeństwo – przez redukcję liczby przeładunków zmniejsza się także ryzyko uszkodzenia lub kradzieży towarów;
  • mniejszy ślad węglowy – wynika on bezpośrednio z ograniczenia transportu drogowego na rzecz tego kolejowego, czy morskiego.

Jak już wspomnieliśmy, tzw. intermodal jest obecnie doceniany szczególnie w Europie, ponieważ pomaga rozwiązać wiele problemów związanych z transportem samochodowym. Firmy borykają się bowiem z brakiem kierowców, rosnącymi cenami paliwa, a także zablokowaniem wielu szlaków drogowych z powodu wojny na Ukrainie.

Transport intermodalny a wydajność łańcucha dostaw

Transport intermodalny uznawany jest dzisiaj za skuteczny sposób na poprawę wydajności łańcucha dostaw na długich trasach i dlatego rośnie jego znaczenie w handlu międzynarodowym. Tak jak wspomnieliśmy wyżej, okazuje się on przede wszystkim atrakcyjniejszy dla transportu kołowego. Zastąpienie go w znacznej części choćby tym kolejowym nie tylko redukuje koszty, ale także może skrócić czas dostawy towarów. Pociągi nie muszą przecież stać w korkach, ani zatrzymywać się na tankowanie.

Warto też wiedzieć, że transport kombinowany umożliwia przewóz większej ilości ładunków w jednym kontenerze. W przewozie drogowym standardową naczepę można bowiem załadować maksymalnie 24 tonami towaru, natomiast w kontenerze intermodalnym mieści się go aż 26 ton.

Wydajność łańcucha dostaw w tym systemie poprawia także brak sezonowości cen usług transportowych dzięki stosowanym umowom długoterminowym. Zazwyczaj zapewniają one gwarancję stałych stawek, co pozwala firmom lepiej optymalizować koszty działalności.

Elastyczny i zrównoważony transport

Transport intermodalny doceniany jest również za to, że jest ekologiczny. Dzięki wykorzystywaniu drogi morskiej i kolejowej do przewozu towarów można znacząco obniżyć emisje CO2 do atmosfery. Między innymi dlatego ten sposób dostaw ładunków rozwija się silnie na terenie Unii Europejskiej. Warto tutaj wiedzieć, że zgodnie z jej polityką już wkrótce nawet jedna trzecia transportu na odcinkach dłuższych niż 300 km ma być realizowana wyłącznie środkami o niższej emisyjności.

Rozwój transportu intermodalnego jest więc nieunikniony, jednak wymaga zbudowania odpowiedniej infrastruktury. Do jego obsługi potrzebne są bowiem specjalne terminale oraz urządzenia. Przykładem niezbędnego ich wyposażenia jest np. rampa rozładowcza pozwalająca na przeładowanie jednostek kontenerowych z pociągu do tira.

Dowiedz się więcej z naszego bloga!

Więcej o rozwoju współczesnego transportu dowiesz się z bloga prowadzonego przez ekspertów Prodock. Znajdziesz w nim także informacje na temat nowoczesnych urządzeń stosowanych w centrach logistycznych, takich jak choćby hydraulicznie podnoszona platforma przeładunkowa. Odwiedzaj nas zatem jak najczęściej, aby dzięki wiedzy coraz lepiej zarządzać swoim biznesem.

Dodaj komentarz