Drogi dojazdowe do magazynu – o czym powinieneś pamiętać?

 

Drogi dojazdowe do magazynu, podobnie jak organizacja ruchu na placu przed budynkiem mają niezwykle ważne znaczenie dla pracy całego obiektu. Od ich prawidłowego zaplanowania zależy bowiem bezpieczeństwo i sprawna obsługa ładunków. Dowiedz się, jak właściwie zaprojektować trakty dla ciężarówek oraz podjazdy do doków przeładunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i specyfiką działalności.

Jakie przepisy obowiązują na drogach dojazdowych?

Szlaki dojazdowe do obiektów magazynowych muszą w pierwszej kolejności spełniać wymagania określone w przepisach. Znajdziesz je m.in. w Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, czy też Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zgodnie z nimi drogi wewnątrzzakładowe powinny być zaprojektowane zgodnie z Polskimi Normami i dostosowane do:

  • rodzaju przemieszczanych ładunków,
  • typu urządzeń transportowych,
  • liczby użytkowników.

Zarządca obiektu magazynowego powinien również zadbać o prawidłowe wytyczenie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

Ograniczenia prędkości i znaki drogowe

Przepisy dotyczące BHP mówią także o tym, że na drogach wewnątrzzakładowych, a więc także na placu przymagazynowym należy przestrzegać ogólnych zasad ruchu drogowego. Trasy dojazdowe do obiektu muszą zatem być prawidłowo oznakowane – stosuje się tutaj te same znaki co na drogach publicznych.

Ponadto zarządca magazynu powinien określić maksymalne prędkości środków transportu z uwzględnieniem panujących warunków na placu, czyli np. rodzaju nawierzchni, wielkości terenu, szerokości dróg, czy też rodzaju wjeżdżających na teren magazynu samochodów i ich obciążenia.

Prędkości te nie powinny przekraczać 12 km/h w pobliżu budynków i doków przeładunkowych oraz 18 km/h na prostych odcinkach. Z kolei w miejscach o słabej widoczności lub drogach wykorzystywanych jednocześnie przez auta i pieszych należy zachować ograniczenie prędkości do 3 km/h.

Jak zaprojektować bramy wjazdowe?

Bramy wjazdowe na plac magazynowy pełnią ważną funkcję w kontroli ruchu na terenie obiektu. Ich liczbę należy dostosować przede wszystkim do warunków terenowych, ale też do przepustowości magazynu.

Podstawową zasadą jest, by zamontować osobne bramy dla ciężarówek i pieszych. Aby zapewnić bezpieczny przejazd dużym tirom, szerokość konstrukcji powinna być o 1 metr większa niż szerokość drogi, czyli wynosić minimum 5 m w przypadku drogi jednokierunkowej lub 9 m dla jezdni dwukierunkowej.

naprowadzacze do kół

Dopasuj układ drogi do typu załadunku

Układ dróg dojazdowych do doków przeładunkowych należy zaplanować z uwzględnieniem przede wszystkim rodzaju obsługiwanych ładunków i pojazdów dostawczych. Istotne znaczenie ma tutaj długość ciężarówek, która w przypadku tych największych (tzw. tandemów składających się z ciągnika, naczepy i przyczepy) dochodzi do nawet 18,75 m. Pojazdom należy więc zapewnić odpowiednią przestrzeń manewrową, a także przewidzieć bezpieczną długość drogi dojazdowej, która powinna być co najmniej dwukrotnie dłuższa niż długość największego obsługiwanego samochodu.

Optymalnym układem dróg przed magazynem jest ten przypominający literę Y. Wówczas można zachować bezpieczny ruch dwukierunkowy (jedną drogą samochody podjeżdżają pod stanowisko przeładunkowe, drugą wyjeżdżają).

Niezwykle ważne jest również, by ułatwić kierowcom dojazd do doków przeładunkowych – ich wymiary powinny być również dostosowane do gabarytów aut, a prowadząca do nich droga powinna być oznakowana w widoczny sposób.

W zadokowaniu pojazdów pomocne są naprowadzacze kół, dzięki którym kierowcy mogą precyzyjnie podjechać pod rampę i ustawić naczepę pod stanowiskiem rozładunkowym.

Projektujesz magazyn? Skorzystaj z rozwiązań Prodock!

Już wiesz, jak zaplanować drogi dojazdowe do magazynu? Pamiętaj, że w Prodock znajdziesz nowoczesne systemy przeładunkowe m.in. doki, bramy przemysłowe oraz naprowadzacze kół, które pomogą Ci właściwie zorganizować pracę obiektu i usprawnią obsługę pojazdów dostawczych. Skontaktuj się z nami, a przedstawimy Ci naszą ofertę wszystkich urządzeń i doradzimy wybór najlepszych, które będą dostosowane do warunków obiektu i prowadzonej przez Twoją firmę działalności.

Dodaj komentarz