Układ planimetryczny w magazynie. Co daje podział na strefy?

Przy projektowaniu magazynu najważniejszą kwestią jest odpowiednie zaplanowanie jego przestrzeni, a więc przede wszystkim podzielenie jej na strefy robocze. Taki podział usprawnia pracę obiektu i obsługę ładunków, a także ułatwia zarządzanie poszczególnymi procesami. W celu jego stworzenia należy wykonać tzw. układ planimetryczny. Dowiedz się, na czym on polega i jak prawidłowo zorganizować strefy w magazynie. 

Korzyści płynące z odpowiedniego podziału

Hale magazynowe mogą różnić się wieloma parametrami, jednak ich wspólną cechą jest wewnętrzna otwarta przestrzeń, którą należy odpowiednio podzielić na strefy. Wiąże się to ze specyfiką działalności magazynu, na którą składają się zawsze te same etapy: przeładunek, przyjęcie, składowanie, kompletowanie oraz wydawanie towarów. Każdy z tych etapów powinien być realizowany w wyznaczonym miejscu i wyposażonym w odpowiednią infrastrukturę, ponieważ to zapewnia szereg korzyści:

 • optymalne wykorzystanie przestrzeni,
 • usprawnienie prac na każdym etapie magazynowania,
 • zwiększenie wskaźnika rotacji,
 • zminimalizowanie punktów przeładunków towarów oraz skrócenie tras pokonywanych przez pracowników,
 • zwiększenie bezpieczeństwa ludzi i ładunków,
 • ułatwienie kontroli poszczególnych etapów magazynowania.

5 stref, które powinieneś wydzielić w magazynie

Strefy w magazynie najlepiej zaplanować w układzie planimetrycznym, czyli na płaszczyźnie rzutu obiektu. Takich stref powinno być 5, ponieważ właśnie tyle jest etapów magazynowania:

 1. Strefa załadunku i rozładunku towarów.
 2. Strefa przyjęć.
 3. Strefa składowania.
 4. Strefa kompletacji zamówień.
 5. Strefa wysyłki/ wydawania.

Strefa rozładunkowo-załadunkowa

W tej strefie następuje rozładunek towarów przywiezionych samochodami od dostawców, a także ich załadunek do aut transportujących je do odbiorców. Z tego względu znajduje się ona od strony zewnętrznej obiektu.

W celu usprawnienia obsługi przyjmowanych i wydawanych ładunków warto w niej zastosować doki przeładunkowe. Są to specjalne konstrukcje połączone z budynkiem, które umożliwiają obsługę samochodów bezpośrednio z obiektu. Co ważne, są one wyposażone w nowoczesne urządzenia, które ułatwiają przebieg prac i zapewniają bezpieczeństwo ludzi i towarów.

Należą do nich przede wszystkim fartuch uszczelniający oraz hydrauliczna rampa rozładunkowa.

Fartuchy tworzą szczelną śluzę między autem a obiektem, dzięki czemu można zachować w niej optymalne warunki bez względu na pogodę. Ma to znaczenie nie tylko dla komfortu pracy pracowników, ale także dla bezpieczeństwa towarów, zwłaszcza tych wrażliwych na zmianę temperatury bądź wilgoć. Z kolei rampa pomaga szybko i w sposób automatyczny połączyć podłogę magazynu ze skrzynią ładunkową auta, nawet jeśli znajdują się one na różnych poziomach.

rampa przeładunkowa

Strefa przyjęć i magazynowania

W strefie przyjęć odbywa się kontrola jakości i ilości przyjętych towarów, dlatego powinna być ona wyraźnie oddzielona od reszty stref, by zapewniać odpowiednie warunki pracy. Należy także przeznaczyć na nią dość sporą przestrzeń, aby wystarczyło miejsca na rozłożenie ładunków, ich oznaczenie, a potem przygotowanie ich do składowania.

Strefa magazynowania zajmuje najwięcej miejsca w obiekcie. Planując jej przestrzeń, warto uwzględnić sposób przechowywania towarów oraz przebieg tras transportowych.

Strefa kompletacji zamówień i wysyłki

Strefa kompletacji jest konieczna wyłącznie w magazynach zajmujących się przygotowaniem ładunków w innej formie niż w tej, w jakich zostały przyjęte. Najczęściej strefę tę umieszcza się w pobliżu miejsca składowania, aby ułatwić pracownikom dostęp do towarów.

W strefie wysyłki następuje pakowanie towarów oraz etykietowanie i przygotowanie paczek do przekazania ich do strefy załadunkowej. Musi mieć ona zatem także sporą przestrzeń oraz być odpowiednio połączona trasami transportowymi ze strefami kompletacji i przeładunku.

Wyposaż strefę rozładunkowo-załadunkową z Prodockiem!

Już wiesz, jak podzielić magazyn na strefy i co uwzględnić przy ich planowaniu? Pamiętaj, że kluczową kwestią jest także ich odpowiednie wyposażenie. W przypadku strefy rozładunkowo-przeładunkowej postaw na sprawdzone rozwiązania od Prodock. Skontaktuj się z nami, a dostarczymy Ci najwyższej jakości śluzy uszczelniające i automatyczne rampy przeładunkowe, dzięki którym usprawnisz pracę swojego magazynu.

Dodaj komentarz