Jak zwiększyć bezpieczeństwo w magazynie? Poznaj porady ekspertów Prodock

Kwestie bezpieczeństwa w magazynie często traktowane jedynie jako przykry obowiązek wynikający z przepisów BHP. Tymczasem zaniedbania w tym zakresie zwiększają ryzyko wypadków i zniszczenia towarów, czyli problemów mogących poważnie nadwyrężyć nie tylko wizerunek firmy, ale także jej finanse. Sprawdź, jakie zagrożenia mogą wystąpić w magazynie oraz dlaczego w ich zapobieganiu pomagają nowoczesne urządzenia magazynowe i systemy przeładunkowe. 

Jakie zagrożenia mogą wystąpić w magazynie?

Na tle innych obiektów przemysłowych magazyn jest miejscem, w którym występuje wyjątkowo duże ryzyko różnego rodzaju zdarzeń mogących powodować uszkodzenie zdrowia ludzkiego i mienia. Jest to bowiem przestrzeń, w której występuje ciągły ruch ludzi i ładunków (często o dużych gabarytach i ciężarze), a także gdzie wykorzystuje się różnego rodzaju urządzenia do transportu i składowania.

Do najpoważniejszych zagrożeń w obiekcie magazynowym należy zaliczyć: pożar, kolizje podczas transportu towarów na terenie hali, a także wypadki przy obsłudze ładunków. Najczęściej dochodzi do nich z powodu nieuwagi pracowników lub lekceważenia przez nich zasad BHP, choć częstym problemem są także źle działające urządzenia lub niewłaściwa ich obsługa.

Procedury i przepisy BHP

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w magazynie określają przepisy BHP. Zgodnie z nimi zarządzający obiektem powinien zadbać o odpowiednie warunki pracy, czyli m.in.:

  • wyznaczyć bezpieczne drogi transportowe,
  • wyposażyć obiekt w odpowiednie urządzenia do składowania i transportu towarów, a także dbać o ich stan techniczny,
  • zadbać o właściwe oświetlenie miejsc pracy,
  • oznaczyć miejsca niebezpieczne,
  • zaplanować drogi ewakuacyjne,
  • zainstalować systemy awaryjne i przeciwpożarowe.

Oprócz tego konieczne jest opracowanie procedur bezpieczeństwa oraz przeszkolenie pracowników z zakresu BHP. Najlepiej takie szkolenia przeprowadzać okresowo, a na bieżąco kontrolować przestrzeganie zasad przez załogę (np. noszenie przez nich kasków, czy prawidłowe obsługiwanie urządzeń).

Zainwestuj w ochronę przeciwpożarową

Jednym z najpoważniejszych zagrożeń w magazynie jest pożar, którego skutkami mogą być: utrata życia lub zdrowia pracowników oraz straty materialne w wyniku uszkodzenia infrastruktury i towarów. Właśnie dlatego warto w szczególności zainwestować w solidną ochronę przeciwpożarową. Składać się na nią powinno kilka elementów takich jak:

  • czujniki i alarmy,
  • automatyczne systemy gaśnicze, np. tryskacze rozmieszczone na suficie oraz między regałami magazynowymi,
  • ręczne gaśnice wodne, pianowe lub gazowe,
  • przegrody przeciwpożarowe – czyli drzwi i bramy ogniochronne, które służą do odizolowania strefy pożaru od pozostałych części budynku i zapobiegania rozprzestrzeniania się ognia.

Pamiętaj, że ważne jest również przeszkolenie pracowników pod kątem odpowiedniego postępowania na wypadek pożaru, a także umieszczenie w widocznych miejscach planów ewakuacyjnych.

drogi transportowe

Unowocześnienie infrastruktury magazynowej

W zapewnieniu bezpieczeństwa ludzi i towarów w magazynie pomagają nowoczesne urządzenia do obsługi ładunków. Kluczową sprawą jest właściwy wybór regałów, które powinny być dostosowane do rodzajów składowanych na nich towarów pod względem sposobu obsługi i wytrzymałości konstrukcji. Trzeba również właściwie dobrać urządzenia transportowe – tak, aby można było nimi bezpiecznie manewrować na terenie obiektu.

W zwiększeniu bezpieczeństwa pomaga automatyzacja magazynu, a więc zastosowanie urządzeń zastępujących lub usprawniających pracę ludzi. Warto więc rozważyć inwestycję w transport szynowy, układnice paletowe, czy też najnowocześniejsze systemy przeładunkowe np. hydrauliczne rampy z automatycznie podnoszoną platformą i wargą. Dzięki takim urządzeniom praca ludzka jest ograniczona do minimum, a więc zmniejsza się ryzyko wypadków spowodowanych błędem lub zaniedbaniem.

Zastanawiasz się nad reorganizacją magazynu? Skontaktuj się z Prodock!

Chcesz zwiększyć bezpieczeństwo w magazynie? W odpowiedniej reorganizacji obiektu oraz wyposażenia go w nowoczesne urządzenia pomoże Ci Prodock. W naszej ofercie znajdziesz m.in. przegrody przeciwpożarowe oraz systemy przeładunkowe np. rampy i śluzy uszczelniające, które usprawnią obsługę ładunków oraz zapewnią lepszą ochronę ludzi i towarów. Skontaktuj się z nami, a doradzimy Ci, które z nich sprawdzą się najlepiej w Twojej firmie.

Dodaj komentarz