Jak zaaranżować przestrzeń magazynową?

rampy-przeladunkowe

Przemyślana aranżacja przestrzeni magazynowej jest najlepszym sposobem na usprawnienie odbywających się w niej procesów. Ważne jest nie tylko optymalne zagospodarowanie strefy składowania, ale także odpowiednie wytyczenie ciągów komunikacyjnych czy też wyposażenie miejsc przeładunku towarów w nowoczesne rozwiązania. Sprawdź, na co zwrócić uwagę przy planowaniu wnętrza magazynu i jak w tym zadaniu pomoże Ci Prodock. 

Efektywne zagospodarowanie przestrzeni kluczem do sukcesu

Magazyn jest miejscem, w którym odbywa się nieustanna rotacja towarów. Jest to powtarzalny proces i jego sprawny przebieg w dużej mierze zależy od sposobu zagospodarowania przestrzeni.

Największe znaczenie ma odpowiednia organizacja strefy składowania, która powinna ułatwiać odnalezienie poszczególnych towarów. Ważne jest także ich szybkie przekazanie do wydania, na co wpływa właściwe zaplanowanie ciągów komunikacyjnych czy też wyposażenie stanowisk załadowczych.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Planowanie przestrzeni magazynowej zawsze należy rozpocząć od kwestii bezpieczeństwa. Przepisy BHP wyraźnie wskazują, że np. na wypadek pożaru w hali powinny być wytyczone drogi ewakuacyjne, a sam budynek należy wyposażyć w systemy ostrzegawcze oraz urządzenia gaśnicze. Trzeba pamiętać, że w przypadku zagrożenia ogniowego niebezpieczeństwo grozi jednak nie tylko pracownikom, ale także składowanym towarom.

Planując przestrzeń magazynu, warto w niej uwzględnić nowoczesne przegrody przeciwpożarowe. Są najlepszym sposobem na szybkie zatrzymanie rozprzestrzeniających się płomieni w budynku, co pomaga w ograniczeniu skali szkód i zniszczeń.

Zaplanowanie i wytyczenie ścieżek komunikacyjnych

Niezwykle ważną rolę w magazynie odgrywają również ciągi komunikacyjne. Powinny być tak zaplanowane, aby ułatwiać przemieszczanie towarów wózkami widłowymi. Trzeba prawidłowo je wytyczyć na terenie hali, pamiętając, by umożliwiały płynny przejazd na odcinku: rampa rozładowcza – strefa składowania, a także na swobodne poruszanie się między regałami.

Istotne jest także właściwe określenie ich szerokości i przy ustalaniu tego parametru należy uwzględnić nie tylko rodzaj wózków, ale również ewentualny ruch dwukierunkowy na drodze czy też konieczność wygospodarowania w jej ramach ścieżki dla pieszych.

Prawidłowe przechowywanie towarów

Bez wątpienia największym wyzwaniem jest odpowiednia aranżacja strefy składowania. Należy ją wyposażyć w taki system regałów, aby umożliwił bezpieczne przechowywanie towarów danego rodzaju (m.in. pod względem ciężaru i gabarytów) i jednocześnie zapewniał do nich łatwy dostęp.

Standardowe regały półkowe mają uniwersalne zastosowanie, ale np. te przepływowe lepiej nadają się do obsługi większych i cięższych ładunków. Jeśli natomiast priorytetem jest optymalne wykorzystanie przestrzeni w niewielkiej hali, warto rozważyć montaż regałów wysokiego składowania.

Montaż ramp przeładunkowych

Przy planowaniu przestrzeni magazynowej nie można zapomnieć o strefach załadunku i rozładunku towarów. Przede wszystkim należy zdecydować o ich optymalnej lokalizacji – w magazynie przepływowym znajdują się one po przeciwległych stronach budynku, natomiast w obrotowym – koło siebie.

Ważne jest także, aby wszystkie doki wyposażyć w urządzenia usprawniające prace załadowcze lub rozładowcze. Podstawą są nowoczesne rampy przeładunkowe, które automatycznie podnosi się i obniża za pomocą prostego w obsłudze sterownika. Dzięki temu można błyskawicznie stworzyć stabilny pomost między halą a podłogą samochodu, która w zależności od auta może znajdować się na różnej wysokości.

Tego rodzaju platformy dostarczane przez Prodock mają także wysuwane lub uchylne wargi, przez co można je precyzyjnie połączyć z pojazdem transportowym i w ten sposób zapewnić możliwość łatwego przejazdu po nich wózkom widłowym.

Zadbaj o efektywne działanie magazynu z Prodock!

Już wiesz, jak zaaranżować przestrzeń magazynową? Pamiętaj, że ważne jest przede wszystkim prawidłowe wytyczenie poszczególnych stref, a potem ich wyposażenie w odpowiednie urządzenia. W tym drugim zadaniu pomoże Ci Prodock. Skontaktuj się z nami, a dostarczymy Ci m.in. przegrody przeciwpożarowe czy też nowoczesne konstrukcje wspierające prace rozładowcze, takie jak wspomniana wyżej hydrauliczna platforma przeładunkowa.

Dodaj komentarz