Logistyka pierwszej i ostatniej mili — co warto o nich wiedzieć?

rampy-zaladunkowe

Procesy logistyczne są równie ważne dla działania firmy jak sprzedawane czy produkowane przez nią towary. Poznaj elementy łańcucha dostaw i możliwości ich optymalizacji, by móc znacznie efektywniej dostarczać zamówienia do klientów, przy okazji zmniejszając koszty dostaw i zwiększając bezpieczeństwo pracowników.

 

Poznaj elementy łańcucha dostaw

Łańcuch dostaw to sekwencja procesów, które muszą zostać zakończone, aby wyprodukować i rozdystrybuować produkt. Tym towarem mogą być wyroby lub usługi, ale tak czy inaczej, musi istnieć jasna ścieżka produkcyjna, aby mogły zostać wyprodukowane. Posiadanie silnego łańcucha dostaw ma kluczowe znaczenie dla tego celu, podobnie jak skuteczne zarządzanie nim, aby przynosił najlepsze wyniki – ponieważ ma to kluczowe znaczenie dla sukcesu biznesowego przedsiębiorstwa. Wyróżniamy 3 kluczowe etapy:

  • zaopatrzenie,
  • produkcja,
  • dystrybucja.

Przechodząc przez każdy odcinek łańcucha, produkty zwiększają swoją wartość, a u podstawy całego cyklu znajduje się efektywnie pracujący magazyn posiadający elementy takie jak mostki przeładunkowe, które ułatwiają pracę.

Logistyka pierwszej mili — jak to wygląda?

Aby zrozumieć wpływ, jaki początkowe etapy łańcucha dostaw mogą mieć na cały proces, należy uświadomić sobie, na czym polega zarządzanie na pierwszej mili. Dostawa na pierwszą milę odnosi się do przemieszczania towarów z magazynu do scentralizowanego centrum dystrybucji, lub węzła wysyłkowego. Stamtąd partner logistyczny, przewoźnik lub firma spedycyjna przeniesie towary do następnego etapu procesu wysyłki. Drugą stroną medalu jest koncepcja dostawy na ostatniej mili, definiowana jako przepływ towarów od przewoźnika do klienta.

Co to jest logistyka ostatniej mili?

Logistyka ostatniej mili to finalny krok w procesie dostawy zamówienia. Odgrywa decydującą rolę w logistyce, a zwłaszcza w sprawnym funkcjonowaniu łańcucha dostaw. W przypadku B2C, obejmuje dostawę do domu konsumenta, ale także dostawę do punktu kontaktowego, skrytki, poczty, a nawet Click and Collect (zakup na odległość z odbiorem w sklepie). Ostatnia mila B2C to ta, która wymaga najwięcej operacji logistycznych, a zatem wymaga najbardziej dogłębnych badań. Jeśli chodzi o B2B, odpowiada to dostawom zapasów do różnych sklepów fizycznych.

Logistyka ostatniej mili jest ważna z wielu powodów. Z jednej strony silnie wpływa na satysfakcję klienta. Jeśli podczas tego ostatniego segmentu pojawią się komplikacje, cała wcześniej wykonana praca może zostać zaprzepaszczona. Dlatego ta część musi być dokładnie przestudiowana, aby zminimalizować wszelkie komplikacje i opóźnienia, które mogą wystąpić. Z drugiej strony jest droższa niż przewóz towarów na duże odległości. Dlatego ważne jest, aby się na niej skoncentrować, aby zmniejszyć wpływ finansowy tego procesu na finanse przedsiębiorstwa.
prodock

Jak zoptymalizować procesy?

Kluczem do optymalizacji logistyki pierwszej mili jest automatyzacja procesów oraz stosowanie elementów wspomagających działanie przy wyjściach z magazynu, takich jak mostki przeładunkowe. Wydatki można zamienić na środki na rozwój, stosując odpowiednią technologię. Jeśli operacje na pierwszej mili zapewniają oszczędną wydajność, skutkuje to większą wydajnością załadunku ciężarówek i czasów dostaw na ostatniej mili łańcucha dostaw.

Producenci wykorzystują każdą okazję do oceny logistyki i szukania sposobów na zwiększenie szybkości dotarcia ich produktu do konsumenta. Zbierają dane z kilku faz operacyjnych. Może to wiązać się z takimi wynikami, jak możliwość oferowania swoich towarów po niższych kosztach, a tym samym uzyskania przewagi konkurencyjnej.

Audyt zadań pracowników firmy może dać wgląd w to, jak przypisać niektóre zadania pracowników do zautomatyzowanych. Generuje to oszczędności operacyjne, a także pomaga zwiększyć satysfakcję pracowników, ponieważ przydzielanie im nowych, bardziej skomplikowanych zadań może być postrzegane jako awans. Może to również obniżyć wysokie wskaźniki rotacji.

Prodock — producent ramp przeładunkowych

Logistyka pierwszej i ostatniej milii oraz optymalizacja łańcucha dostaw, to bardzo ważne ogniwa wpływające na działanie przedsiębiorstwa. Ich efektem końcowym będzie zadowolenie klienta, co sprawi, że szansa na jego ponowny zakup wzrośnie. Sprawdź ofertę elementów poprawiających pracę magazynu, takich jak rampa rozładowcza od Prodock i spraw, by Twój magazyn był najmocniejszym ogniwem całego łańcucha.

Dodaj komentarz