Poznaj 3 metody zarządzania zapasami w magazynie

przeladunek

Optymalizacja stanów magazynowych to ważny aspekt działalności każdego magazynu. Firmy chcą osiągnąć idealną równowagę między niedoborem a nadwyżką rezerw, aby zmaksymalizować zyski bez negatywnego wpływu na poziom zadowolenia klientów. Wykorzystują do tego celu m.in. systemy przeładunkowe. Sprawdź 3 metody, które pomogą zarządzać zapasami w Twoim magazynie.

 

Metody optymalizujące pracę magazynu

Optymalizacja magazynu oznacza integrację ogólnych procesów, aby pomóc określić najlepszy sposób realizacji i wysyłki zamówień. Aby zoptymalizować procesy magazynowe, musisz rozważyć najbardziej opłacalne sposoby otrzymywania zamówień, kompletowania niezbędnych towarów i ich wysyłki, przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej obsługi klienta.

Od strony podaży, efektywne czasy obsługi, zarządzanie zapasami, przepływ produktów oraz transport i dostawa są równie ważne dla utrzymania wydajności magazynu. Od strony klienta magazyn musi dotrzymać wszystkich terminów dostaw i obsługiwać wszelkie zmiany lub problemy, które pojawią się po drodze. Po rozważeniu wszystkich tych czynników możesz rozpocząć pracę nad planem optymalizacji magazynu, który sprawdzi się w Twojej firmie.

Magazyn jest jedynym ogniwem łączącym podaż i popyt w przedsiębiorstwie. Nieefektywnie zarządzany może mieć wpływ na pozostałe obszary działalności firmy. Zoptymalizowane środowisko nie tylko pomaga Twojemu zespołowi w dotrzymywaniu terminów wysyłki, ale także tworzy bezpieczniejsze środowisko pracy. Zatrudnieni mogą być narażeni na ryzyko obrażeń w zdezorganizowanym środowiskupracy z przedmiotami ułożonymi w losowych miejscach. Odpowiednie elementy, takie jak platforma przeładunkowa, pozwolą osiągnąć lepszy poziom ochrony.

Metoda just in time

System zapasów just in time (JIT) to strategia zarządzania, która bezpośrednio dopasowuje zamówienia surowców od dostawców do harmonogramów produkcji. Firmy stosują tę metodę, aby zwiększyć wydajność i zmniejszyć ilość odpadów, otrzymując towary tylko wtedy, gdy są one potrzebne w procesie produkcyjnym. To rozwiązanie zmniejsza koszty zapasów i wymaga od producentów dokładnego prognozowania popytu.

Strategia zarządzania zapasami just in time powinna także obejmować efektywność, jaką dysponują systemy przeładunkowe. Dobrze zoptymalizowana metoda JIT sprawi, że w trakcie dostaw unikniemy długich przestojów samochodów na placu manewrowym, co mogłoby niekorzystnie wpłynąć na logistykę dostaw.

Analiza ABC

Ten sposób optymalizacji pracy magazynu polega na analizie zapasów, a następnie na przydzielaniu ich do odpowiedniej kategorii. Wyróżniamy 3 typy:

  • grupa A: produkty o największym zapotrzebowaniu, 5-20% stanu składowego,
  • grupa B: towary generujące średni przychód, 15-25% całego asortymentu,
  • grupa C: wyroby z najmniejszym popytem, 60-80% stanu magazynowego.

Metoda ABC wymaga ustawienia dostawców pod kątem wydatków na ten cel oraz wyliczenia udziału kosztów zakupu w stosunku do całościowych. Taki sposób analizy sprawdzi się podczas sterowania procesami, zarządzania jakością lub kosztami, czy też obsługą eksploatacyjną.

Sam proces logistyki zasobów w strategii ABC powinien być dokładnie dobrany, by nie doprowadzać do braków w stanach magazynowych. Odpowiednio dopasowana do potrzeb składu rampa przeładunkowa pomoże uzyskać lepszą efektywność.

organizacja-magazynu

Metoda EOQ

Ekonomiczna wielkość zamówienia (EOQ) to obliczenia wykonywane przez firmy, które odzwierciedlają idealną wielkość zamówienia. Ta metoda umożliwia firmom zaspokojenie popytu bez nadmiernych wydatków. Menedżerowie ds. zapasów obliczają EOQ, aby zminimalizować koszty utrzymania i nadwyżki zapasów.

Nie ma znaczenia, czy Twoja firma sprzedaje żelki, sprzęt AGD, meble czy samoloty. Znalezienie ekonomicznej ilości zamówienia dla każdego kupowanego produktu z pewnością wpłynie na wynik finansowy. Każda firma, która zarządza zapasami, może skorzystać z pomiaru i śledzenia EOQ.

Projektujesz magazyn? Zgłoś się do Prodock!

Wydajność magazynu przekłada się bezpośrednio na pracę oraz wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W każdym momencie jego działalności możliwa jest optymalizacja, jednak warto rozważyć wszelkie możliwości już na etapie projektowania. Rozplanowując halę do przechowywania zapasów, skorzystaj z pomocy profesjonalistów. Skontaktuj się z Prodock i ciesz się optymalną pracą magazynu już od pierwszego dnia jego działalności.

Dodaj komentarz