Ochrona przeciwpożarowa w magazynie: o czym warto pamiętać?

ochrona-przeciwpozarowa-w-magazynie

Na bezpieczeństwo w magazynie składa się wiele elementów, a jednym z najważniejszych jest ochrona przeciwpożarowa. W tego rodzaju obiekcie istnieje bowiem wyjątkowe ryzyko rozprzestrzeniania się ognia, które może być poważnym zagrożeniem dla ludzi oraz składowanych towarów. Sprawdź, jak powinno wyglądać zabezpieczenie przeciwogniowe w magazynie w świetle obowiązujących przepisów.

 

Sprawdź, jakie przepisy obowiązują

Budynki magazynowe zazwyczaj odznaczają się wysokim obciążeniem ogniowym, dlatego muszą być odpowiednio zabezpieczone na wypadek pożaru. Restrykcyjne wymagania w tym zakresie narzucają przepisy m.in.

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Zadbanie o bezpieczeństwo w magazynie jest więc koniecznością, ale też leży w interesie jego właściciela lub zarządcy. Ogień stanowi przecież bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz niesie za sobą także inne ryzyka. Nawet niewielki pożar w obiekcie może bowiem wyrządzić mnóstwo szkód materialnych i finansowych. W jego rezultacie uszkodzeniu mogą ulec towary i elementy konstrukcyjne budynku, co spowoduje przestój w działalności oraz wygeneruje spore koszty związane z koniecznością pokrycia strat i wykonania niezbędnych napraw.

Zagrożenia i czynniki sprzyjające pożarowi

Obiekt magazynowy jest wyjątkowo podatny na pojawienie się pożaru, ponieważ sprzyja temu przede wszystkim nagromadzenie w nim różnych materiałów, które mogą być podatne na zapłon. Nawet jeśli same towary nie są łatwopalne, to zwykle są nimi opakowania (np. z tektury czy folii), czy też palety służące do ich transportu.

Kolejnym zagrożeniem są duże powierzchnie w obiekcie, w których może dojść do szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Jego ugaszenie może być bardzo trudne ze względu na dużą wysokość budynku (nowoczesne konstrukcje mają nawet 20 metrów) oraz wąskie ciągi komunikacyjne między regałami. Te czynniki powodują, że magazyn wymaga zastosowania specjalnych rozwiązań w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Systemy sygnalizacji pożaru

Najważniejszym elementem systemu przeciwpożarowego w magazynie powinna być sygnalizacja ostrzegająca o pojawieniu się dymu lub ognia. Składają się na nią czujniki wykrywające zagrożenie, sygnalizatory alarmu wewnątrz budynku oraz automatyczny system powiadamiania straży pożarnej.

Oprócz tego w obiekcie powinny znajdować się między innymi:

  • urządzenia przeciwogniowe (gaśnice, hydranty, tryskacze, systemy oddymiania itp.),
  • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego magazynu (umieszczona w widocznym miejscu wraz z listą telefonów alarmowych),
  • wyznaczone drogi ewakuacyjne oraz miejsca zbiórki.

Szczególnego zabezpieczenia wymagają materiały niebezpieczne pożarowo, które powinny być przechowywane w odpowiednich warunkach i w niektórych przypadkach w osobnym pomieszczeniu.

drzwi-przewicpozarowe

Drzwi i bramy przeciwpożarowe

Kluczową rolę w zabezpieczeniu magazynu przed zagrożeniem ogniowym odgrywają przegrody przeciwpożarowe, które mają za zadanie zapobiegać rozprzestrzenianiu się ognia. Takie nowoczesne konstrukcje dostarcza Prodock w postaci drzwi i bram przesuwnych o odporności ogniowej od EI30 do EI120. Te ostatnie wykonane są z modyfikowanej i utwardzonej wełny mineralnej wzmocnionej wewnątrz prętami stalowymi. Można je podłączyć do centralki przeciwpożarowej, aby w przypadku alarmu zamykały się automatycznie, szybko i skutecznie odgradzając określoną przestrzeń w budynku przed płomieniami.

Przegrody pozwalają szybko ograniczyć obszar oddziaływania ognia, a więc także ułatwiają go ugasić. Co ważne, pomagają również zminimalizować straty z powodu pożaru oraz przeprowadzić sprawnie i bezpiecznie ewakuację ludzi.

Bezpieczny magazyn z Prodock!

Jeśli chcesz zadbać o bezpieczeństwo w magazynie, skontaktuj się z Prodock. Nasi specjaliści przedstawią Ci najlepsze rozwiązania w zakresie systemu przeciwpożarowego i pomogą dopasować odpowiednie konstrukcje przeciwogniowe do specyfiki Twojego obiektu. Przy okazji mogą Ci zaprezentować inne elementy wyposażenia takie jak fartuch uszczelniający, czy rampy hydrauliczne, które dzięki swojej nowoczesnej konstrukcji również podniosą poziom bezpieczeństwa w Twojej firmie.

Dodaj komentarz