Poznaj najważniejsze rodzaje magazynów!

Planując budowę magazynu, należy dobrze przemyśleć projekt obiektu. Powinien być dostosowany do określonego typu działalności pod względem konstrukcji, wielkości czy wyposażenia. Warto więc wiedzieć, że w zależności od przyjętego kryterium można wyodrębnić pewne typowe rodzaje magazynów. Poznaj najważniejsze z nich!

Co warto wiedzieć o magazynach?

Podstawową rolą każdego magazynu jest zapewnienie miejsca do składowania towarów, co wiąże się także z ich przyjmowaniem i wydawaniem, a więc i z zadaniami przeładunkowymi. Nietrudno jednak zauważyć, że poszczególne obiekty wyróżniają się swoją specyfiką, choćby dlatego, że każdy z nich obsługuje inny rodzaj klientów, zajmuje się przechowywaniem odmiennych typów produktów i pełni różne funkcje.

Klasyfikacja magazynów uwzględnia więc ich różne typy według rozmaitych czynników. Poniżej prezentujemy najważniejszy podział ze względu na konstrukcję, rodzaj składowanych towarów oraz poziom automatyzacji.

Rodzaje magazynów ze względu na konstrukcję

W tym przypadku najczęściej wyróżnia się magazyny:

 • otwarte – są to po prostu ogrodzone place, na których przetrzymuje się pod gołym niebem towary odporne na czynniki atmosferyczne, czyli np. materiały i urządzenia budowlane, wyroby hutnicze czy też artykuły do ogrodu,
 • półotwarte – mają najczęściej formę zadaszonych wiat (opcjonalnie wyposażonych także w jedną lub dwie ściany) i są przeznaczone do przechowywania produktów wymagających ochrony przed deszczem lub słońcem, ale wytrzymujących różnice temperatur i wilgoć, a więc np. drewno czy wyroby ze stali,
 • zamknięte – są to obiekty posiadające wszystkie elementy typowego budynku, czyli podłogę, ściany oraz dach, które można wykorzystywać do składowania wszelkiego rodzaju towarów wymagających pełnej ochrony przed czynnikami atmosferycznymi.

Pod względem konstrukcji magazyny różnią się także technologią budowy (obecnie są to głównie hale stalowe) oraz wielkością, a więc powierzchnią zabudowy i wysokością.

Klasyfikacja magazynów w odniesieniu do składowanych towarów

W odniesieniu do rodzaju składowanych towarów można wskazać obiekty magazynowe uniwersalne, na towary sypkie, a także te przeznaczone na ciecze i gazy. Oprócz tego rozróżnia się je pod względem sposobu przechowywania takich produktów. Dlatego dostępne są magazyny:

 • niskiego składowania – ładunki umieszcza się w nich na wysokości do 4,2 m,
 • średniego składowania – w ich przypadku regały znajdują się na poziomie do 7,2 m,
 • wysokiego składowania – półki znajdują się w nich na wysokości nawet 25 m.

Podział magazynów z uwagi na poziom automatyzacji

Współcześnie duże znaczenie ma także podział magazynów z uwzględnieniem stopnia ich automatyzacji. Z tego punktu widzenia można wyróżnić obiekty:

 • zautomatyzowane – większość procesów odbywa się w nich automatycznie z użyciem różnych robotów i urządzeń zastępujących pracę ludzką,
 • zmechanizowane – są to magazyny, w których do poszczególnych procesów wykorzystuje się urządzenia mechaniczne np. wózki transportowe, podnośniki czy systemy przeładunkowe,
 • niezmechanizowane – wszelkie prace przeprowadzane są w nich ręcznie.

Jakie wyposażenie powinno znaleźć się w nowoczesnym magazynie?

Nowoczesne magazyny do efektywnego funkcjonowania potrzebują przede wszystkim odpowiedniego wyposażenia. Coraz więcej firm inwestuje więc w urządzenia do zautomatyzowania poszczególnych procesów, a przynajmniej do ich choć częściowego zmechanizowania. Takim swoistym „must have” we współczesnym magazynie są też następujące elementy:

 • bramy przemysłowe – rolowane, segmentowe lub szybkobieżne,
 • platformy przeładunkowe – w usprawnieniu prac najlepiej pomaga rampa hydrauliczna, którą można szybko wypoziomować do wysokości skrzyni ładunkowej auta i ułatwić tym samym wjazd wózka do jej wnętrza;
 • fartuchy uszczelniające – są one niezbędne do ochrony obsługiwanych na rampie ładunków przed czynnikami zewnętrznymi,
 • przegrody przeciwpożarowe – dzięki nim można skutecznie zabezpieczyć poszczególne strefy magazynu przed rozprzestrzenianiem się ognia.

Wyposaż magazyn z Prodock!

Bez względu na to, jaki rodzaj magazynu postanowisz wybudować, pamiętaj o jego właściwym wyposażeniu. Wszystkie wymienione wyżej elementy takie jak platforma przeładunkowa, brama czy śluza uszczelniająca znajdziesz w ofercie Prodock. Skontaktuj się z nami, a wskażemy odpowiednie urządzenia do Twojego obiektu.

Dodaj komentarz