Transport wewnętrzny – jaką rolę odgrywa w magazynie i zakładzie produkcyjnym?

Transport wewnętrzny jest nieodzownym elementem funkcjonowania niemal każdego magazynu i zakładu produkcyjnego. W zależności od rodzaju działalności odgrywa jednak nieco odmienną rolę i musi być w związku z tym inaczej zorganizowany. Sprawdź, na czym polegają te różnice oraz jak w usprawnieniu transportu przemysłowego pomagają nowoczesne urządzenia przeładunkowe. 

Transport wewnętrzny – na czym polega?

Pod pojęciem transportu wewnętrznego należy rozumieć różne rozwiązania służące do przemieszczania ładunków w obrębie danego zakładu np. w magazynie lub na terenie firmy produkcyjnej. Właśnie dlatego często nazywa się go także transportem wewnątrzzakładowym, przemysłowym lub bliskim.

Zarówno obiekty magazynowe, jak i produkcyjne mają dużą powierzchnię, po której należy przemieszczać różne ładunki – także te wielkogabarytowe lub o znacznym ciężarze. Byłoby to trudne do zrealizowania bez odpowiednich urządzeń oraz właściwego zorganizowania całego procesu. W obu przypadkach występują jednak pewne różnice, ponieważ inaczej wygląda transport wewnętrzny w zakładzie produkcyjnym, a inaczej w magazynie.

Czym wyróżnia się transport wewnętrzny w zakładzie produkcyjnym?

Transport wewnętrzny w zakładzie produkcyjnym jest potrzebny w zasadzie na każdym etapie procesu wytwarzania produktów. W praktyce odbywa się on m.in.:

  • w obrębie stanowisk roboczych,
  • pomiędzy kolejnymi miejscami wytwórczymi,
  • między wydziałami zakładu np. na linii hala produkcyjna – magazyn wyrobów gotowych.

Na każdym z etapów potrzebne są zupełnie inne urządzenia transportowe. Do przemieszczania ładunków w obrębie poszczególnych stanowisk i wydziałów stosuje się najczęściej:

  • do transportu pionowego – np. różnego rodzaju podnośniki, dźwigi i ładowarki,
  • w zakresie dostaw na krótkich odcinkach – przenośniki rolkowe lub taśmowe czy też holowniki elektryczne.

Na dłuższych dystansach, a więc np. między kolejnymi wydziałami lub odrębnymi obiektami zakładu wykorzystywane są głównie wózki widłowe.

Jaką funkcję pełni transport w magazynie?

W magazynie transport wewnętrzny potrzebny jest do realizacji różnych etapów obsługi towarów:

  • przy ich przyjęciu do obiektu i przemieszczeniu ze strefy rozładunku do obszaru składowania,
  • przy rozmieszczeniu ich w strefie przechowywania,
  • w celu zabrania ich ze strefy składowania do obszaru kompletacji, a potem do strefy załadunku.

Powyższe etapy powinny być tak zorganizowane, by przebiegały jak najszybciej. Ważne jest właściwe rozplanowanie tras komunikacyjnych wewnątrz obiektu, a także wybór odpowiednich urządzeń transportowych. W magazynach sprawdzają się m.in. wózki widłowe (czołowe, wysokiego składowania i wielokierunkowe), a także różnego rodzaju przenośniki i dźwignice.

Jak usprawnić transport?

Planując transport wewnątrzzakładowy, warto pomyśleć nie tylko o odpowiednim sprzęcie przewożącym i podnoszącym ładunki, ale także o wyposażeniu pomocniczym. Niezwykle przydatne są urządzenia ułatwiające załadunek i rozładunek towarów.

Podstawą jest platforma przeładunkowa z hydraulicznie unoszonym pomostem. Pomaga w szybkim wyrównaniu płaszczyzn między podłogą hali a skrzynią ładunkową samochodu dostawczego. Dzięki temu wózki widłowe mogą bez problemu wjechać do naczepy i zabrać z niej towar, a następnie przetransportować go do wnętrza obiektu magazynowego lub produkcyjnego.

Jeszcze lepiej, jeśli rampa rozładowcza uzupełniona jest o fartuchy uszczelniające, ponieważ zapewniają skuteczną ochronę towarów przed czynnikami atmosferycznymi.

Należy też pamiętać, by przemieszczanie ładunków na terenie zakładu odbywało się w sposób bezpieczny. Warto w newralgicznych miejscach hali umieścić odbojniki dla wózków widłowych, które będą zapobiegały ich przypadkowemu wjeżdżaniu lub uderzeniu końcami wideł w elementy konstrukcyjne obiektu.

Pomożemy Ci ulepszyć transport w zakładzie!

Szybki i bezpieczny transport wewnętrzny odgrywa niezwykle ważną rolę w zakładach produkcyjnych i magazynowych. Warto więc korzystać z rozwiązań, które pomagają go usprawnić. W tym zakresie swoje wsparcie oferuje firma Prodock. Dostarczamy nowoczesne rampy przeładunkowe oraz inne urządzenia ułatwiające procesy załadowcze i rozładowcze. Skontaktuj się z nami, a dowiesz się więcej na temat oferty oraz usług.

Dodaj komentarz