Stanowisko załadowcze i rozładowcze na rampie. Jakie zalecenia i przepisy trzeba znać?

Zarówno rampa, jak i strefa wokół niej, są miejscami, w których występuje bardzo wysokie ryzyko wypadków. Właśnie dlatego Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy opublikował zalecenia dotyczące odpowiedniego zabezpieczenia stanowiska załadowczego oraz rozładowczego na rampie. Sprawdź, jak brzmią te wytyczne i jak w praktyce je zastosować, aby zapewnić swoim pracownikom bezpieczne warunki pracy w magazynie, a także jak pomagają w tym nowoczesne systemy przeładunkowe.

Jakie są główne przyczyny wypadków na rampie?

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy jednym z najbardziej newralgicznych miejsc w magazynie jest rampa przeładunkowa. To właśnie tutaj wg analiz dochodzi do około 25% wszystkich wypadków, z czego niestety część ma skutki śmiertelne. Takie statystyki dotyczą Stanów Zjednoczonych, jednak w Polsce są one bardzo podobne, co potwierdzają dane Urzędu Dozoru Technicznego.

Najczęściej niebezpieczne zdarzenia na rampie związane są z poślizgnięciami pracowników obsługujących przeładunek towarów na mokrej lub zanieczyszczonej powierzchni platformy. W wyniku przewrócenia się lub upadku z podestu może dojść do złamań kończyn, a nawet obrażeń zagrażających życiu.

Drugą częstą przyczyną wypadków jest niewłaściwe zabezpieczenie pojazdów i urządzeń podczas prac rozładowczych. Zarówno samochody, jak i mostki przeładunkowe powinny być w tym czasie unieruchomione. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do nieoczekiwanego ruchu pojazdu, następnie przechylenia się podestu i upadku wózka. To z kolei stanowi bezpośrednie zagrożenie dla kierowcy tego pojazdu oraz osób przebywających w pobliżu.

Jakie są zalecenia dotyczące organizacji stanowiska załadowczego i rozładowczego na rampie?

Jedynym sposobem na zapobieganie wypadkom na rampie jest właściwa organizacja stanowiska załadowczego i rozładowczego. W pierwszej kolejności należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP, które są zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z § 64 a platforma przeładunkowa powinna być pod względem konstrukcji dostosowana do wymiarów i ciężaru transportowanych na niej ładunków. Przepis ten wskazuje również na konieczność zapewnienia co najmniej jednego wejścia na taki pomost.
Warto także zapoznać się z wytycznymi Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (CIOP PIB) w zakresie organizacji stanowiska przeładunkowego przy rampie, które wskazują na konkretne rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo.

Wytyczne związane z pojazdami

Aby zapobiec wypadkom, należy odpowiednio zabezpieczyć pojazd zadokowany przy rampie przeładunkowej. Specjaliści z CIOP PIB zalecają, by samochód miał w czasie rozładunku lub załadunku wyłączony silnik oraz zablokowane koła. Dość istotne jest również precyzyjne zaparkowanie auta przy platformie, dlatego dobrze, jeśli na podjeździe są zamontowane naprowadzacze kół, które pomagają kierowcom manewrowanie.

Nadzór specjalistów i wewnętrzne procedury

Cały proces obsługi przeładunku towaru powinien odbywać się według określonych procedur. Warto stworzyć taką instrukcję zakładową, dzięki której pracownicy będą wiedzieli, do jakich zasad się stosować, by prace odbywały się w sposób bezpieczny. Ich przestrzeganie powinno być na bieżąco kontrolowane i nadzorowane przez wyznaczonych specjalistów.

Oznaczenia informacyjne oraz świetlne

W zachowaniu zasad bezpieczeństwa pomocne są specjalne oznaczenia np. duże tablice przy bramie przemysłowej przypominające kierowcom o konieczności blokady kół, czy też światła komunikacyjne sterujące ruchem aut dostawczych oraz wózków transportowych.

Zaufaj producentowi z wieloletnim doświadczeniem

Bezpieczeństwo prac przeładunkowych w dużej mierze zależy od wykorzystywanych w tym procesie urządzeń. Przykładowo, specjalne przegrody przeciwpożarowe obniżają ryzyko rozprzestrzeniania się ognia w magazynie. Nowoczesne fartuchy i śluzy uszczelniające chronią platformę przed deszczem i śniegiem, a więc obniżają ryzyko powstania na niej śliskiej powierzchni. Z kolei dobrej jakości rampy wyposażone są w antypoślizgową powłokę, która również pomaga zapobiegać wypadkom. Te wszystkie urządzenia możesz zamówić w Prodock – skontaktuj się z nami, a zaprezentujemy Ci ich pełną ofertę oraz wskażemy rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo prac.

Dodaj komentarz